POIiŚ20umowy20mapa20II20opcja 01 01Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Rozliczyła się już z ponad 56 proc. przyznanych środków.

 

Ponad 90 projektów
Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 projektów na drogach krajowych, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Jednakże GDDKiA posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. Jest gotowa przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wartość wynosi w sumie około 47 mld zł.

54 umowy i 61 wniosków
GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Siedem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 36,2 mld zł oraz wkład UE to blisko 30,75 mld zł). W ramach tych umów zakontraktowano już około 73 proc. przyznanych środków unijnych.

Największy beneficjent
Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 543 wnioski o płatność na kwotę około 29,46 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach tych wniosków wynosi około 24,6 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 56 proc. przyznanych środków unijnych. Wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.

Bycie liderem zobowiązuje
Do końca bieżącego roku planowane jest podpisanie kolejnych siedmiu umów o dofinansowanie. W takim przypadku poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA powinien wynieść około 82 proc.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem przewidziane jest wykonanie łącznie około 1 573,5 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad i 1 343,2 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Dofinansowanie UE może zostać przyznane na kolejne 621,8 km dróg krajowych (w tym około 80,7 km autostrad i 493,5 km dróg ekspresowych).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.