edroga319Kolejne inwestycje poprawiające stan istniejącej sieci dróg krajowych oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zostały zatwierdzone w ostatnich dniach maja 2017 roku. Jest to 16 zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w siedmiu województwach. Ich łączny koszt to ponad 61,3 mln zł.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał programy inwestycji dla 3 zadań z województwa dolnośląskiego:
- rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice - Gogołowice (woj. dolnośląskie). Lata realizacji: 2019-2020,
- rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Piskorzyna – Wąsosz (woj. dolnośląskie). Lata realizacji: 2019–2020,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK nr 25 w m. Ose, Ligota Dziesławska i Ostrowina w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych PLMN. Realizacja w 2017 r.

W województwie mazowieckim w ramach inwestycji zostanie zrealizowana:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK nr 61 w miejscowości Dzierżenin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK nr 50 w miejscowości Kamion w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2018.

Województwo lubuskie:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubuskim na DK 12 w m. Trzebiel w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017.

Województwo opolskie:
- budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Wójcice (woj. opolskie). Realizacja w 2018,
- budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Skarbiszów (woj. opolskie). Realizacja w 2018 r.

Województwo śląskie:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 81 w miejscowości Bąków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy - Grabarze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2019.

Województwo warmińsko-mazurskie:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 w miejscowości Tyrowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017,
- poprawa BRD w woj. warmińsko - mazurskim na DK 53 na odc. Korpele - Szczytno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks). Lata realizacji: 2018–2019.

Województwo wielkopolskie:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w miejscowości Mikorzyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks). Lata realizacji: 2017–2018,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. wielkopolskim na DK 25 w m. Fabianów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Lata realizacji: 2017,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. wielkopolskim na DK 36 w m. Krotoszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja w 2017 r.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.