edroga058Siedem inwestycji na śląskich drogach wojewódzkich może liczyć na refundację kosztów. Zarząd Województwa podjął decyzję o wyborze do dofinansowania siedmiu projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 820 mln zł.

Wśród przedsięwzięć wybranych do dofinansowania znajdują się m.in. pierwszy etap budowy Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej DTŚ Trasę Średnicową Z A1, rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej, przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, pierwszy etap budowy obwodnicy Myszkowa.

Największa inwestycja, budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Rybnik – etap I, należy do tzw. dużych projektów, których koszt kwalifikowany jest większy niż 50 mln euro. Wymaga on zatwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej.

Jeszcze w tym roku, jesienią zaplanowany jest kolejny nabór projektów drogowych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.