contentmap_plugin

budowa 04Wiceminister Jerzy Szmit zatwierdził kolejne etapy budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Brzozowo-Rzęśnica.

Decyzja pozwoli na ogłoszenie drugiego etapu postępowania przetargowego na wykonanie przeszło 22-kilometrowej drogi na odcinku Brzozowo-Miękowo oraz prawie 4-kilometrowego odcinka Miękowo-Rzęśnica. Łączna wartość inwestycji wynosi 554 mln zł. Budowany odcinek ma być oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 roku.

To jeden z brakujących fragmentów drogi ekspresowej S3, głównej arterii komunikacyjnej zachodniej Polski. Do końca tego roku zostanie ogłoszony drugi etap przetargu dla tej inwestycji - obecnie trwa opracowywanie dokumentacji geologicznej. Podpisanie umowy powinno nastąpić w połowie przyszłego roku, a kolejnymi odcinkami drogi ekspresowej S3 kierowcy będą mogli pojechać najpóźniej na początku 2021 roku.

W wyniku realizacji projektu powstaną ponad 22 kilometry dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obwodnicą miejscowości Brzozowo. Ponadto, na odcinku 3,8 km zostanie gruntownie przebudowany dwujezdniowy odcinek drogi S3. Realizacja tej inwestycji udrożni fragment drogi krajowej nr 3, zostanie również zlikwidowane skrzyżowanie w Kliniskach Wielkich z przejściem dla pieszych, zastąpi je węzeł drogowy. Gruntownie przebudowany zostanie węzeł Rzęśnica, który powstał jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku.

Wicemarszałek Brudziński podkreślał, że o pełnym zakończeniu budowy S3 będzie można mówić dopiero wtedy, gdy powstanie stałe połączenie wysp Uznam i Wolin.

Prezentacja

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.