Budowniczy, Projektant, Menadżer oraz Debiut Mostowy Roku, a także Nagroda Specjalna - to kategorie prestiżowego konkursu „Pontifex Cracoviensis”, którego finałowe rozstrzygnięcie odbyło się 14 marca br. w Filharmonii Krakowskiej. Czwarta odsłona uhonorowania osobowości branży mostowej zgromadziła ponad 600 uczestników.

Uroczystość została oficjalne otwarta przez władze małopolskiego oddziału Związku Mostowców RP: przewodniczącą – Grażynę Czopek oraz wiceprzewodniczącego – Tomasza Szubę. Organizatorzy powitali liczne grono uczestników wieczoru, a w szczególności nominowanych,  których dokonania oraz aktywność zawodowa przyczyniają się do tworzenia nowego oblicza budownictwa mostowego w Polsce.  Pogratulowali także mostowcom wytrwałości i wysiłku w minionym, kryzysowym dla branży roku.       

Werdykt Kapituły Konkursowej, złożonej z członków małopolskiego oddziału ZMRP oraz laureatów poprzedniej edycji konkursu dla pierwszej kategorii „Budowniczy Roku” odczytał profesor Politechniki Warszawskiej, Henryk Zobel.  Laureatem nagrody został Krzysztof Lange, związany z branżą mostową od 43 lat. Zwycięzca od 2010 roku pełni funkcję zastępcy naczelnika wydziału Budowy Autostrady A4 i zarazem kierownika projektu realizacji autostrady A4 na ponad dwudziestokilometrowym odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko, na którym wybudowano 29 obiektów mostowych, w tym najdłuższą w Małopolsce estakadę o długości 647 m.

Tytuł „Projektanta Roku” za zaprojektowanie najciekawszych obiektów mostowych przyznano Robertowi Słocie. Zwycięzca od 22 związany z branżą mostową obecnie pełni funkcję projektanta i kierownika zespołu w firmie MP Mosty S.C. Do najważniejszych obiektów zaprojektowanych przez Roberta Słotę należą: tunel i estakada na Rondzie Ofiar Katynia w Krakowie,  most łukowy w Suchej Beskidzkiej na rzece Skawie oraz tunel tramwajowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pomiędzy Rondem Mogilskim i ulicą Pawią w Krakowie.

W kolejnej kategorii zwyciężył Maciej Cichy prezes zarządu przedsiębiorstwa Gomibud, które przez dwudziestoletni okres działalności pod jego rządami stało się potentatem w produkcji i montażu ekranów akustycznych, dysponując dwoma zakładami produkcyjnymi, węzłem betoniarskim, prefabrykatornią oraz wytwornią konstrukcji stalowych. Firma przebudowała i wyremontowała ponad 200 obiektów mostowych w Krakowie i Małopolsce. Nagrodę wręczył profesor Politechniki Krakowskiej, Wiesław Starowicz, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. gospodarki  miejskiej.

„Debiut Mostowy Roku” – przyznawany osobom, które wprowadzają na polski rynek nowe materiały i technologie mające znaczący wpływ dla budownictwa mostowego, jak też młodym inżynierom rozpoczynającym pracę w branży mostowej, którzy z sukcesem realizują trudne i odpowiedzialne zadania, otrzymał Jacek Matyga. Budowa obwodnicy Dobczyc to jego pierwsza samodzielnie prowadzona inwestycja, w ramach której wykonano 16-przęsłową estakadę dojazdową o konstrukcji dwubelkowej, sprężonej i długości 463 m oraz most o konstrukcji podwieszonej typu „extradosed ” nad rzeką Raba o długości 178 m.

W ostatniej kategorii konkursu „Pontifex Cracoviensis”, w której przyznano dwie statuetki, werdykt odczytał profesor Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej. Pierwszą „Nagrodę Specjalną” za całokształt pracy naukowej, na trwale wpisanej w historię polskiego mostownictwa otrzymał profesor Wojciech Radomski. Kapituła Konkursowa doceniła wieloletnią działalność Profesora w dziedzinie mostownictwa, jego ogromną wiedzę, doświadczenie oraz popularyzację wiedzy technicznej wśród młodzieży, która gwarantuje rozwój budownictwa inżynieryjnego na bardzo wysokim poziomie. Drugą statuetkę przyznano Grzegorzowi Stechowi za całokształt pracy zawodowej oraz szczególną aktywność w dziedzinie mostownictwa. Laureat pomimo skoncentrowania na tematach drogowych, jest zaangażowany w sektor mostownictwa, m.in. poprzez wdrażanie nowatorskich technologii w budowę i modernizację ponad 100 obiektów inżynieryjnych.

Tegoroczną uroczystość uświetnił występ Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją i w aranżacjach Tomasza Chmiela z udziałem 3 solistów: Adrianny Bujak - Cyran, Lidii Jazgar oraz Rafała Jędrzejczyka. Sponsorem platynowym wydarzenia branżowego była spółka MEGACHEMIE Research&Tchnologies SA. Wśród sponsorów złotych znalazły się przedsiębiorstwa: IMB - Podbeskidzie sp. z o.o. oraz Rekma Sp. z o.o.

Przyznanie nagród im. Sebastiana Sierakowskiego „Pontifex Cracoviensis” gromadzi co półtora roku wielu gości ze środowisk opiniotwórczych. Są wśród nich przedstawiciele samorządów lokalnych, biur projektowych, firm związanych  z branżą mostową, partnerskich organizacji, przedstawiciele świata nauki  oraz mediów. Uroczystość wpisana już na stałe w kalendarz branżowych Imprez,  ma na celu propagowanie wybitnych polskich inżynierów zaangażowanych zawodowo w gałąź budownictwa  mostowego. W tym roku patronat nad konkursem objęły magazyny:  „Builder”, „Drogi”, portal „edroga”,  ”Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele”, „Infrastruktura Transportu”,  „Materiały Budowlane”, „Mosty”, „Mosty Polskie”, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, „Obiekty Inżynierskie”, „Polskie Drogi”, „Przegląd Budowlany”, oraz „Rynek Kolejowy”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym oraz laureatom czwartej edycji konkursu „Pontifex Cracoviensis”!

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.