bridge 1081902 960 720Jest porozumienie w sprawie budowy mostów w Oławie, warte niemal 200 milionów złotych. Przeprawy są kluczowe w lokalnym układzie komunikacyjnym - połączą Oławę i Jelcz Laskowice, odciążając zatłoczoną drogę wojewódzką nr 455. Samorządowcy podpisali porozumienie określające warunki finansowania tej inwestycji.

 

- Nowe mosty w Oławie to inwestycja oczekiwana w tej części regionu. Połączą strefę ekonomiczną w Jelczu Laskowicach z terenami przemysłowymi w gminie Domaniów oraz zjazd autostradowy w Brzezimierzu z drogą S8 w kierunku Warszawy – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. - Największą korzyścią dla mieszkańców będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Oławy oraz znaczne obniżenie hałasu i emisji spalin – dodaje marszałek Cezary Przybylski.

Oprócz dolnośląskich samorządów inwestycję w 80% sfinansuje polski rząd. Przeprawa będzie ujęta w Rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów 2018-2025.

Inwestycja zakłada powstanie dwóch mostów. Pierwszy, na Oławie, będzie miał 250 m długości. Kolejny, już na Odrze, będzie o sto metrów dłuższy. Oprócz nowych przepraw powstaną również drogi dojazdowe i skrzyżowania. W przyszłości samorząd województwa przejmie w całości koszty utrzymania zarówno obu mostów, jak i będących w ich najbliższym sąsiedztwie dróg wojewódzkich nr 396 i 455.

Źródło: UMWD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.