edroga001Przedstawiciele samorządu województwa, powiatu włocławskiego oraz gminy Lubraniec podpisali porozumienie o wspólnym finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca. Inwestycja wyprowadzi ciężki ruch z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.

 

- Porozumienie dokładnie określa podział finansowych zobowiązań. To bardzo istotne, że przy tak dużych projektach możemy liczyć na współpracę z samorządami lokalnymi. Koszty inwestycji rosną, a zależy nam by modernizować drogi wojewódzkie w oparciu o możliwie najwyższe standardy. Budując obwodnicę Lubrańca rozwiążemy kilka problemów: wyprowadzimy ruch tirów poza miasto, zmniejszymy hałas, zwiększymy bezpieczeństwo, a Lubraniec będzie lepiej skomunikowany z Włocławkiem i autostradą A1 – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Trójstronne porozumienie pozwoli ująć zadanie w planie budżetu na przyszły rok oraz ogłosić przetarg na roboty budowlane.

Obwodnica od północnej strony miasta rozpocznie się przed wjazdem do Lubrańca od strony Brześcia. Następnie trasa przebiegnie w pobliżu miejscowości Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski. Nad Zgłowiączką powstanie nowy most, a w miejscowości Borek połączy się z istniejącą drogą nr 270. Obwodnica zakończy się na rondzie przy wylocie na Izbicę Kujawską. Na trasie zaplanowano dwa ronda – pierwsze powstanie przy wjeździe na obwodnicę od strony Brześcia, drugie – w miejscowości Borek, u zbiegu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi prowadzącymi na Zgłowiączkę i Marysin.

Skrzyżowania z drogami powiatowymi będą miały formę skanalizowaną – z wydzielonymi pasami m.in. do skrętu w lewo.
Trasa o długości około 5,3 kilometra otrzyma parametry techniczne drogi o nośności do 10 ton na oś. Droga będzie miała szerokość liczącą 7 metrów, zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra. Projekt uwzględnia możliwość dobudowania drogi rowerowej.

Lubraniec

Gmina Lubraniec zobowiązała się do pokrycia 60 procent kosztów związanych z koniecznością wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji i – podobnie jak powiat włocławski – nieodpłatnie przekaże grunty inwestorowi.

Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i uzyskanie niezbędnych decyzji pozwalających na rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początek przyszłego roku. Prace nad projektem koncepcyjnym zbliżają się ku końcowi.

- Budowa obwodnicy Lubrańca jest częścią większej inwestycji samorządu województwa, w ramach której zaplanowano gruntowaną przebudowę drogi wojewódzkiej nr 270 na około 26-kilometrowym odcinku z Brześcia Kujawskiego – przez Izbicę Kujawską – do granicy województwa. To zadanie również przygotowywane jest do uruchomienia z początkiem przyszłego roku w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – podkreślał wicemarszałek Sławomir Kopyść.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.