l 2019 02 721800km 23Mimo trwającej przerwy zimowej na odcinkach I Lubień-Naprawa i II Skomielna Biała-Rabka Zdrój wraz z nowym odcinkiem DK 47 do Chabówki prace są wykonywane w ograniczonym zakresie, na tyle na ile pozwalają warunki atmosferyczne. Odcinka tunelowego przerwa zimowa wcale nie dotyczy.

 

Na odcinku tunelowym trwają prace przy drążeniu tunelu, wykonywaniu obudowy tymczasowej i stałej. Wydrążono wraz z wykonaniem obudowy tymczasowej 2118 m tunelu. Przy portalu południowym wykonywane są żelbetowe pale wielkośrednicowe. Średnica pali wynosi 1,2 m, trzeba ich wykonać 150. Wiercone są na głębokość od 14 m do 30 m. W sumie wykonano 1024 m pali, czyli ok. 30,3 proc. całości.

Na odcinku I Lubień - Naprawa prowadzone są prace ziemne przy wykopach i nasypach oraz wykonywane są drenaże.

W zakresie tych prac wykonano:
- 91,5 proc. wykopów,
- 86,8 proc. nasypów,
a prac przy budowie obiektów inżynierskich:
- 66 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
- 67 proc. ustrojów nośnych,
- 22,8 proc. izolacji,
- ponad 20 proc. odwodnienia obiektów.

Na odcinku III Skomielna Biała - Rabka Zdrój w zakresie prac ziemnych wykonano:
- 100 proc. wykopów,
- 54,3 proc. nasypów.
a robót mostowych:
- 100 proc. podpór i konstrukcji oporowych,
- 99,9 proc. ustrojów nośnych,
- 40 proc. prac wykończeniowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.