edroga001Do końca września 2018 roku zakończy się gruntowna rozbudowa drogi wojewódzkiej 984 na odcinku, który łączy dwie miejscowości w powiecie tarnowskim - Lisią Górę i Nową Jastrząbkę. Za trzy lata zakończy się także modernizacja drogi wojewódzkiej nr 973 z Żabna do Tarnowa.

Pierwsza inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Szacowany koszt to 30 mln zł, z czego same prace budowlane pochłoną ponad 13 mln zł.  

To dobra wiadomość dla mieszkańców podtarnowskiej Lisiej Góry i Nowej Jastrząbki. Już za 3 lata trasą wojewódzką nr 984, którą chętnie wybierają kierowcy jadący np. z Mielca do Tarnowa, będzie się jechało szybciej, wygodniej i przede wszystkim bezpiecznej.

- Przebudowa obejmie 9 kilometrów drogi wojewódzkiej, która zostanie odpowiednio poszerzona, a jej nawierzchnia znacznie wzmocniona. Prace modernizacyjne wymuszą też przebudowę wszystkich skrzyżowań na tym odcinku - tłumaczy wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak dodaje wicemarszałek, wśród koniecznych prac znajdują się również: budowa bądź remont chodników, zatok autobusowych i wiat przystankowych. Na całej długości modernizowanego odcinka powstaną też bezpieczne pobocza, zostaną poprawione przepusty i cały system odwodnienia drogi. Budowlańcy nie zapomną też o odpowiednim oświetleniu ulicznym.

Wyremontowana droga może zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w tej części województwa. - Kolejne obszary Małopolski Wschodniej udaje się skomunikować z nowym węzłem autostradowym, tworząc tym samym lepsze warunki do rozwoju gospodarczego regionu – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys. Podkreślił też, że w ciągu ostatnich lat stan dróg w Małopolsce znacznie się poprawił. To przede wszystkim zasługa sporych środków corocznie przekazywanych przez Samorząd Województwa na budowę i remonty dróg oraz działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich. To również dzięki zaangażowaniu i współpracy samorządów gminnych w przygotowaniu inwestycji do realizacji.

Jeszcze we wrześniu br. wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Dębica, rozpocznie prace projektowe, a w dalszej kolejności pozyskiwanie odpowiednich decyzji administracyjnych.

Za 3 lata również z Żabna do Tarnowa będzie można przejechać szybko i wygodnie po zmodernizowanej drodze wojewódzkiej nr 973. W Tarnowie podpisano już umowę z wykonawcą robót, które zostaną przeprowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace obejmą odcinek o długości 10,4 km. Szacowany koszt inwestycji to 17,5 mln zł. To pierwszy etap ogromnej inwestycji na całej trasie 973, w ramach której powstanie też m.in. długo oczekiwany most na Wiśle w Borusowej.  

- Kierowcy z pewnością odczują dużą zmianę. Nawierzchnia zostanie odnowiona, a droga poszerzona, bo w Żabnie przewidujemy utworzenie trzeciego pasa ruchu o długości kilometra - tłumaczył wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak dodał Stanisław Sorys, wśród zleconych prac znalazła się także przebudowa wszystkich skrzyżowań na odcinku Tarnów-Żabno, a także budowa przepustów i całego systemu odwadniającego drogę. Bezpieczniej poczują się także piesi i rowerzyści – zostaną zbudowane lub zmodernizowane chodniki, pobocza oraz ciągi pieszo - rowerowe. Wykonawca ma również zrealizować zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną.  

Jeszcze we wrześniu br. wykonawca, czyli Skanska, rozpocznie prace projektowe, a w dalszej kolejności pozyskiwanie odpowiednich decyzji administracyjnych.

Inwestycja na odcinku Tarnów - Żabno to dopiero pierwszy etap gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 973. Prace będą prowadzone na całym odcinku od stolicy subregionu tarnowskiego do Borusowej. Według szacunków koszty sięgną nawet 80 mln zł.

- Najważniejszym etapem całej inwestycji będzie budowa tak bardzo wyczekiwanego mostu w Borusowej, który nie tylko połączy oba brzegi Wisły, ale też w szerszym wymiarze - województwa małopolskie i świętokrzyskie. Dzisiaj, żeby pokonać ten odcinek drogi wojewódzkiej nr 973, trzeba korzystać z promu, co znacznie wydłuża całą podróż i pewnie też zniechęca do wyboru tej trasy - zauważył wicemarszałek Stanisław Sorys, dodając, że nowy most będzie nie tylko ułatwieniem dla okolicznych mieszkańców, którzy do najbliższych mostów w Szczucinie i Koszycach mieli ok. 20 km.

Budowa mostu (o długości ok. 600 metrów) to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami podzielą się po połowie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również nowy odcinek DW 973, powstaną most na Nidzie oraz obwodnica Nowego Korczyna – tu każde z województw odpowiada za działania na własnym obszarze. Województwo małopolskie zapłaci za budowę nowego odcinka drogi od mostu aż do starego odcinka DW (ok. 3,5 km), a województwo świętokrzyskie sfinansuje i zrealizuje obwodnicę Zbludowic i most na Nidzie wraz z pracami towarzyszącymi w ramach obwodnicy  Nowy Korczyn-Borusowa po swojej stronie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.