file 1120 września w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej rozpoczęło się spotkanie firm i instytucji zainteresowanych BIM, mające na celu powołania polskiego oddziału buildingSMART.

 

Tradycyjne modele biznesowe muszą być gotowe na innowacyjne technologie, zwłaszcza przemysł budowlany i infrastrukturalny. Zmiany są konieczne i nieuniknione. Aby wdrożyć szybsze, lepsze i tańsze sposoby pracy, niezbędna jest cyfrowa transformacja.

Międzynarodowe otwarte standardy udostępniania danych cyfrowych mają kluczowe znaczenie dla tej transformacji, pomagając firmom - właścicielom, architektom, inżynierom, wykonawcom i twórcom oprogramowania - stać się światowymi liderami w branży.

Cztery główne cele polskiego BuildingSMART:
1 Międzynarodowa współpraca
2 Koordynowanie działań rozwijających BIM
3 Edukacja dla profesjonalistów
4 Certyfikacja BIM

BuildingSMART zapewnia ramy organizacyjne, wsparcie techniczne i procesowe potrzebne, aby pomóc multidyscyplinarnej branży w opracowaniu standardów, które wspierają ją i jej klientów. Poprzez ogólnoświatową sieć oddziałów, pomaga organizacjom branżowym dzielić się międzynarodowym doświadczeniem. Stanowi też unikalne forum, na którym można współpracować z innymi organizacjami branżowymi w celu wprowadzania innowacji, tworzenia przewag konkurencyjnych i dostarczania rzeczywistych korzyści biznesowych: zmniejszenie ryzyka, oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

Podczas spotkania w Warszawie zaplanowano: panel dyskusyjny o przykładach współpracy buildingSMART International i jej oddziałów, prezentację buildingSMART Nordic, przykłady zastosowania openBIM na świecie, zaprezentowanie celów i założeń organizacji, struktury organizacyjnej i warunków członkostwa.

Więcej na: http://www.buildingsmart.org.pl/files/buildingSMART_Brochure.pdf

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.