contentmap_plugin

budowana obwodnica LesnicyRozpoczęły się pierwsze prace budowlane przy obwodnicy Leśnicy. Nową obwodnicą kierowcy pojadą w czerwcu 2017 roku.

Zakończył się już pierwszy etap projektowania i ruszają zasadnicze prace budowlane na odcinku I, na alei Stabłowickiej, od ul. Granicznej do ul. Osinieckiej. Na pozostałym odcinku obwodnicy Leśnicy trwają prace projektowe. Najbardziej zaawansowanym projektem jest odcinek od ul. Piołunowej do ul. Ratyńskiej z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą. Tu prace rozpoczną się wiosną 2016 r.

Prace zostaną podzielone na cztery odcinki:
odcinek I - od ul. Granicznej do ul. Osinieckiej,
odcinek II - od ul. Osinieckiej do ul. Średzkiej,
odcinek III - przebudowa ul. Piołunowej,
odcinek IV - roboty na terenach jednostki wojskowej JW 1245.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą o długości 327 m i szerokości ponad 16 m. Wybudowane zostaną także dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt. Ze względu na to, że teren inwestycji jest objęty programem Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”,  prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Obwodnica ma usprawnić ruch w tej części miasta, odciążyć Leśnicę i skrócić czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.