poznan toryW rejonie ul. Unii Lubelskiej trwa budowa trasy tramwajowej, pętli, dróg dla samochodów i rowerów. Na placu budowy zakończono większość robót ziemnych. Na ukończeniu jest układanie torowiska tramwajowego. Tory ułożono już na całej powstającej pętli.

 

- Budowa nowej trasy tramwajowej to element większej inwestycji po wschodniej stronie Poznania. Przebudowano już odcinek trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze. Po zakończeniu prac na rondzie Rataje przebudowana zostanie także tzw. Trasa Kórnicka. Należy podkreślić, że dzięki realizowanej obecnie inwestycji przy ul. Unii Lubelskiej otworzymy możliwość korzystania z transportu sporej części południowego Poznania. Lepszy i szybszy dostęp do komunikacji publicznej zyskają między innymi osoby mieszkające w okolicach Minikowa i Marlewa - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Z nowego układu komunikacyjnego będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy bloków przy ul. Falistej, a w przyszłości także kilkanaście tysięcy osób, które zamieszkają na terenach przy rondzie Żegrze między ulicami Hetmańską a Unii Lubelskiej.

W lipcu zeszłego roku rozpoczęła się budowa nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej. Inwestycja nie wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami czy negatywnym wpływem na ogólny ruch w mieście. Wcześniej bowiem rondo Żegrze zostało tak przebudowane, żeby dodanie linii tramwajowej wraz układem dróg i infrastrukturą przebiegało bez zakłóceń. Wykonawcy przebudowy trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj przygotowali na rondzie Żegrze rozjazd, przez który tramwaje będą mogły pojechać w stronę nowej pętli. Dzięki temu nie jest już konieczne zamykanie ronda dla ruchu kołowego i tramwajowego w trakcie prac na ul. Unii Lubelskiej.

Półmetek prac
Prace związane z budową nowej pętli tramwajowo-autobusowej rozbudową ul. Unii Lubelskiej oraz na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej minęły półmetek.

Na placu budowy zakończono większość robót ziemnych, w tym budowę całego nasypu pętli, przebudowę sieci cieplnej i gazowej oraz remont kanalizacji deszczowej. Na ukończeniu jest układanie torowiska tramwajowego. Tory ułożono już na całej powstającej pętli. Pozostał jeszcze ostatni odcinek przy rondzie Żegrze, dokąd mają zostać doprowadzone w połowie roku. W najbliższych tygodniach zakończy się instalacja słupów trakcji i rozpoczną się prace związane z montażem kabli trakcyjnych i oświetlenia.

Trwa budowa infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej oraz trakcyjnej. Ukończono właśnie przebudowę sieci sanitarnej na głębokości 7 metrów, zbudowano też większość zaprojektowanego wodociągu. Na nowej pętli powstaje już budynek ekspedycji, który służbom MPK będzie służył do nadzorowania ruchu, a kierowcom i motorniczym - jako zaplecze socjalne. Niebawem rozpocznie się budowa przystanków tramwajowych i autobusowych. Na pętli będą to ułatwiające przesiadki przystanki "drzwi w drzwi".

Równolegle prowadzone są prace drogowe. Niebawem rozpocznie się układanie krawężników i budowa dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni na odcinku przy rondzie Żegrze oraz na powstającej pętli. Trwa budowa kolejnych odcinków chodnika i drogi rowerowej. Do końca marca będą one gotowe po południowo-wschodniej stronie ulicy, co znacznie poprawi komfort przemieszczania się pieszych i rowerzystów.

Na czas robót, prowadzonych na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli, zamknięty jest krótki odcinek ulicy Unii Lubelskiej - od ronda do drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ul. Obodrzyckiej. Objazd prowadzi ulicami Kurlandzką oraz Obodrzycką. W godzinach szczytu komunikacyjnego pracownicy wykonawcy ręcznie kierują ruchem.

Jeśli dalsze roboty będą przebiegały równie sprawnie jak dotychczas ruch na zamknięty obecnie odcinek ul. Unii Lubelskiej wróci przed wakacjami. Od strony ronda Żegrze do bloków przy ul. Falistej będzie można dojechać nowym fragmentem ul. Unii Lubelskiej. Rozpoczną się wówczas roboty drogowe na odcinku od bloków przy ul. Falistej do skrzyżowania z ul. Obodrzycką.

Zakończenie całości prac planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie do połowy stycznia 2021 roku. Po jego uzyskaniu na nową pętlę będą mogły dojeżdżać tramwaje.

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej to drugi etap realizacji projektu "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej", który jest współfinansowany ze środków unijnych.

Z autobusu do tramwaju i odwrotnie
W ramach budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Unii Lubelskiej, na odcinku pomiędzy rondem Żegrze a zintegrowanym węzłem przesiadkowym Unii Lubelskiej, powstanie jeden nowy przystanek tramwajowy. Układ torów tramwajowych na nowej pętli i przystanków autobusowych w obrębie węzła będzie umożliwiał przesiadanie się na zasadzie "drzwi w drzwi" z tramwaju na autobus i odwrotnie.

Dodatkowo na przebudowanej ul. Unii Lubelskiej (nowy odcinek ul. Unii Lubelskiej od pętli do skrzyżowania z ul. Obodrzycką) powstaną bezzatokowe przystanki autobusowe o roboczej nazwie Falista. Perony zostaną umiejscowione na wlotach ul. Unii Lubelskiej.

Prowadzone są analizy, jakie autobusy i tramwaje będą dojeżdżać do pętli przy ul. Unii Lubelskiej. Na pewno będą to linie nr 5 i 174. Dzięki przebudowie wiaduktu na ul. Gołężyckiej będzie możliwe poprowadzenie linii autobusowych obsługujących Minikowo, żeby także te tereny były dobrze skomunikowane.

Z myślą o przyszłych mieszkańcach
- Rejon ul. Unii Lubelskiej jest przykładem kompleksowego planowania z wyprzedzeniem. Budujemy trasę tramwajową i drogi z myślą obecnych mieszkańcach, ale także mając na uwadze, że w przyszłości może tu zamieszkać kilkanaście tysięcy osób. Dzięki tej inwestycji zwiększy się również atrakcyjność terenów w tym rejonie - zaznacza Mariusz Wiśniewski.

W okolicach ul. Unii Lubelskiej za rondem Żegrze mieszka obecnie ponad dwa tysiące osób. W przyszłości ta liczba ma wzrosnąć nawet do kilkunastu tysięcy. Dziś teren pomiędzy ulicami: Unii Lubelskiej, Hetmańską i Wagrowską, to głównie nieużytki, kilka zakładów i magazynów. Przewidziana jest tam jednak zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Zgodnie z planem przygotowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną powstaną tam nie tylko na nowe mieszkania. Zarezerwowano tereny pod szkołę, przedszkole, przeznaczone na sport i rekreację oraz zieleń.

W połowie tego roku Poznań wystawi na sprzedaż działkę o wielkości 20 tysięcy metrów kwadratowych. Teren ten przeznaczony ma być pod budowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi. Działka ta zlokalizowana jest w pobliżu ronda Żegrze. Miejscowy plan zagospodarowania przewiduje możliwość wybudowania wieżowca o wysokości 76 m.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.