poznan gdanskaOd końca października przebudowywany jest niemal 1,2-kilometrowy odcinek ul. Gdyńskiej od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Prace prowadzone są w taki sposób, by do minimum ograniczyć uciążliwości dla kierowców i mieszkańców.

 

Roboty, związane obecnie głównie z infrastrukturą podziemną, toczą się wzdłuż linii kolejowej Poznań - Wągrowiec niemal na całym rozbudowywanym odcinku. Budowana jest kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa, przebudowywany jest gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia, a także kolizje sieci energetycznej oraz teletechnicznej. Mocno zaawansowana jest już budowa ronda u zbiegu ul. Gdyńskiej i Poznańskiej - pierwszego z dwóch zaplanowanych w ramach tej inwestycji. Drugie powstanie na skrzyżowaniu z ul. Piaskową.

Z nowej, oświetlonej ul. Gdyńskiej będzie można korzystać już w ostatnim kwartale 2020 r. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstaną zatoki autobusowe, chodniki i drogi rowerowe. Między rondami, których zadaniem będzie upłynnienie ruchu, zostanie zbudowana dodatkowa droga serwisowa, zapewniająca bezpieczny dojazd do posesji przy ul. Gdyńskiej.

Rozbudowa odcinka ul. Gdyńskiej, będącego fragmentem drogi wojewódzkiej nr 196 - głównej trasy między Poznaniem i Czerwonakiem, finansowana jest z budżetu miasta Poznania oraz dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja jest powiązana z przebudową ul. Poznańskiej w Koziegłowach, na którą dofinansowanie uzyskała gmina Czerwonak.

Źródło: PIM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.