chodnikJeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Jackowskiego na poznańskich Jeżycach będą mogli korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Ulica zyska nowy, przyjazny wygląd. Będzie bezpieczniej, wygodniej i bardziej zielono.

 

Celem zmian jest poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi, dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolni chodniki od samochodów, zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem przez parkujące na nim pojazdy. Obecnie po stronie północnej miejsca postojowe są w całości wyznaczone na chodniku, to powoduje, że ma on w wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co powoduje, że piesi mają problemy z poruszaniem się.

W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzony kontraruch rowerowy. Ulica zyska nową zieleń. Posadzonych zostanie 9 nowych drzew, ponad 500 sztuk krzewów i aż 2000 sztuk bylin. Nie zabraknie również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Po przebudowie kierowcy będą mieli do dyspozycji 97 miejsc postojowych. Jak zapewnia dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Krzysztof Olejniczak, pas drogowy będzie wykorzystany w taki sposób, by zapewnić kierowcom maksymalną liczbę miejsc dla samochodów. Na etapie prac projektowych przeanalizowano możliwość pozostawienia parkowania ukośnego po stronie południowej ul. Jackowskiego. Z uwagi na istniejący pas drogowy takie rozwiązanie wiązałoby się jednak z koniecznością likwidacji chodnika po stronie południowej lub usunięciem wszystkich drzew po stronie północnej. Mając na uwadze powyższe odrzucono taką możliwość.

Podjęto starania, aby ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów. Już w 2016 roku, na wniosek Rady Osiedla Jeżyce, przesunięto granicę sektora 7 strefy płatnego parkowania tak, aby obejmował on także ul. Zwierzyniecką z sektora 6. Dzięki tej zmianie mieszkańcy ul. Jackowskiego, w ramach posiadanych identyfikatorów mieszkańca, mogą również parkować na sąsiedniej ul. Zwierzynieckiej.

Wiosną tego roku wyznaczonych zostanie dodatkowo 10 nowych miejsc postojowych po północnej stronie ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskiego.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego - Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Środki na jego wykonanie zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla. W II kwartale tego roku ruszą roboty budowlane.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.