chodnikUlica Kwiatowa na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki zmieni zupełnie swój charakter. Z zatłoczonej samochodami przestrzeni stanie się zielonym pieszym traktem.

 

Nowa ulica Kwiatowa, wolna od parkujących samochodów, z niestandardowo nasadzoną zielenią to postulaty uwzględnione w projekcie po przeprowadzonych w maju tego roku konsultacjach. Zieleń pojawi się w formie drzew i zieleni niskiej, a jej wprowadzenie w gęstą śródmiejską zabudowę stanie się odpowiedzią na zmieniający się klimat i potrzeby człowieka żyjącego w środowisku miejskim ujęte w kluczowych dokumentach miasta: Strategii Miasta Poznania 2020+ i Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Wprowadzona zieleń nie utrudni dojazdu do posesji, dostaw czy też ruchu pojazdów ratunkowych. Jej naprzemienny układ – częściowo po stronie południowej, częściowo po stronie północnej – wymusi jednak znacznie wolniejszy przejazd samochodów. Tym samym ulica Kwiatowa zyska cechy tak zwanego woonerfu – przyjaznej przestrzeni wypełnionej zielenią z priorytetem ruchu pieszego. W przestrzeni ulicy znajdzie się także miejsce dla ogródków gastronomicznych, a jeśli mieszkańcy po oddaniu ulicy do użytkowania wyrażą takie oczekiwanie – ławek.

Nawierzchnia jezdni ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Rybaki do ul. Półwiejskiej wykonana zostanie na wzór tej ostatniej z ciętej kostki granitowej, a chodników z dużych płyt granitowych uzupełnionych także granitową kostką ciętą. Przebudowywany odcinek zostanie objęty tak zwaną strefą zamieszkania z ograniczonym dostępem pojazdów.

Wraz z początkiem przebudowy ulicy na parkingu buforowym przy ul. Dolna Wilda udostępnionych zostanie 30 miejsc parkingowych dedykowanych mieszkańcom. Będą z nich mogli skorzystać posiadacze identyfikatora mieszkańca sektora nr 4 Strefy Płatnego Parkowania. Początek przebudowy planowany jest na pierwszy kwartał 2020 roku.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.