251517 czerwca podpisana została umowa wykonawcza na ratownicze badania archeologiczne wraz z opracowaniem wyników tych badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk.

 

Badania archeologiczne zostaną przeprowadzone na ośmiu stanowiskach usytuowanych w okolicach miejscowości Pepłowo, Nowa Wieś, Wola Dłużniewska, Dłużniewo, Ćwiklinek, Cieciórki, Mdzewo i Kuklin. Miejsca te zostały wytypowane na podstawie wcześniejszych badań powierzchniowych. Są to stanowiska o powierzchni nie większej niż 40 arów. Wykopaliska potrwają od 15 do 20 dni od dnia przekazania terenu w zależności od stanowiska. Po zakończeniu badań wykopaliskowych archeolodzy będą mieli 12 miesięcy na opracowanie wyników badań dla poszczególnych stanowisk.

Wykonawca
Wykonawcą prac archeologicznych będzie konsorcjum firm: APB THOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu i Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedzibą w Zielonej Górze. Maksymalny koszt badań ustalony został na poziomie 36 tys. zł brutto.

Umowa ramowa - nowa formuła
Niniejsza umowa wykonawcza została zawarta na podstawie umowy ramowej. Jest to nowa formuła wyłaniania wykonawców badań archeologicznych podczas inwestycji drogowych. Polega ona na tym, że we wcześniejszym przetargu wyłoniono kilku wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową na wykonywanie archeologicznych badań wykopaliskowych, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W umowie tej określone zostały zaproponowane przez wykonawcę stawki wynagrodzenia, ramowy czas na prowadzenie badań wykopaliskowych oraz opracowanie wyników badań. W trakcie pojawiania się potrzeby wykonania badan archeologicznych zawierana jest umowa wykonawcza z jednym wykonawcą wyłonionym spośród tych, którzy podpisali umowę ramową.

Umowa ramowa na wykonywanie badań archeologicznych ma na celu skrócenie procedury wyłaniania wykonawcy wykopalisk podczas trwania budowy. W rezultacie jednego przetargu zawierane są umowy ramowe z wykonawcami, którzy będą w czasie określonym w umowie (max. 4 lata) mogli ubiegać się o wykonanie konkretnych badań archeologicznych. W rezultacie, w razie pojawiania się kolejnych stanowisk archeologicznych, nie trzeba będzie za każdym razem ogłaszać przetargu. Przy dużej wartości zamówienia takie postępowania przetargowe mogą trwać ok. 2 miesięcy - jeśli nie ma odwołań. Wyłonienie wykonawcy wykopalisk w oparciu o umowę ramową to kilka dni.

S7 Napierki - Płońsk
Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki - Płońsk to inwestycja obejmującą budowę 71 km drogi S7. Zadanie zostało podzielone na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Obecnie toczy się procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.