excavators 800996 960 720Na budowie drugiego etapu obwodnicy Drezdenka trwają już prace ziemne. Drogowcy pracują także w Rzepinie. Wykonano karczowanie pni i odhumusowanie terenu robót pod tamtejszą obwodnicę. O te inwestycje zabiegali latami sami mieszkańcy. - Konsekwentnie realizujemy nasze priorytetowe cele strategiczne. W 2017 roku to m.in. dostępność transportowa - podkreśla marszałek Elżbieta  Polak.

Drugi etap budowy obwodnicy Drezdenka to odcinek o długości ok. 1,85 km, który połączy drogi wojewódzkie nr 160 i 181. Jego koszt to około 11,48 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi, budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo), budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond, budowę przejazdu gospodarczego, budowę przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni ozdobnej, wykonanie rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową, wykonanie ekranów akustycznych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zakończenie budowy jest planowane na listopad tego roku.

Natomiast obwodnica Rzepina zapewni dojazd do węzła autostrady A2. Wartość inwestycji to około 6 mln zł, a termin zakończenia robót planowany jest na koniec października. Obwodnica prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z wyjątkiem jej końcowego odcinka. Przyszła obwodnica Rzepina to 2,4-kilometrowa droga o parametrach trasy G (główna), jednojezdniowa i dwupasowa o szerokości jezdni 7 m i 2-metrowych poboczach. Jej początkiem będzie rondo na przecięciu z drogą powiatową 1245F w okolicy (ul. Słubicka) i będzie kończyła się istniejącym, ale rozbudowanym o nowy wjazd rondem w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). W jej ciągu powstaną zjazdy asfaltowe na wewnętrzne drogi leśne, które także zostaną poprawione i dostosowane do powiązanej z nimi jezdni obwodnicy. Wykonawca zbuduje też 4 betonowe przepusty pod jezdnią obwodnicy i jezdnią projektowanego ronda oraz przepusty pod zjazdami na drogi leśne. Budowa drogi będzie wiązała się też z przebudową drogi powiatowej nr 1254F, która zyska nową nawierzchnię i rozbudowany układ oświetlenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.