contentmap_plugin

budowa 12Trwają prace przy budowie obwodnicy Ćmielowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy 2018 roku.

- To w znacznym stopniu odciąży istniejącą drogę nr 755, która przebiega przez centrum Ćmielowa - podkreśla burmistrz Jan Kuśmierz. - Ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych zostanie wyprowadzony z miasta. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Długość obwodnicy wyniesie 5,1 km.

Na trasie obwodnicy powstaną między innymi dwa ronda, ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych. Zgodnie z normami unijnymi znajdzie się też tutaj wiadukt i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną drogi dojazdowe do pól, wyregulowane zostaną cieki wodne. Przebudowana zostanie także istniejąca w okolicy sieć gazowa, elektryczna, wodociągowa i kanalizacja deszczowa.

Istotną częścią inwestycji jest również budowa bazy dla służb drogowych. Przy obwodnicy powstanie Obwód Drogowy, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt.  

Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 55 mln zł i w 85 proc. będzie sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota pochodzi ze środków krajowych, które są w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.