S17 Piaski HrebenneRozpoczęły się prace na budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. W rękach projektantów jest opracowanie dokumentacji przygotowawczej na cały odcinek S17 od Piask do Hrebennego.

 

Umowę na realizację obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, o długości ok. 9,6 km, w systemie "projektuj i buduj" podpisano w listopadzie 2017 r. Wykonawca inwestycji, firma Mota-Engil Central Europe, w pierwszym okresie aktualizowała dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów uwzględniając modyfikację decyzji środowiskowej i uzyskując stosowne pozwolenia. W pierwotnym projekcie miała to być droga jednojezdniowa z obiektami inżynierskimi przechodzącymi nad trasą dostosowanymi do docelowych dwóch jezdni. Po zmianach na odcinkach w obrębie węzłów, powstanie droga w układzie docelowym z dwiema jezdniami. Na pozostałej części będzie jezdniowa, a drugą nitkę zyska wraz z budową S17 od Piask do Hrebennego.

Trasa przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Lubelski Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Lubelski Południe. Nad doliną rzeki Sołokiji droga pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego. Wartość robót budowlanych to ok. 193,5 mln zł, a całkowity koszt inwestycji, uwzględniający wykup gruntów, prace projektowe, archeologiczne oraz nadzór nad realizacją, to blisko 292 mln zł. Planowany termin ukończenia budowy obwodnicy to wiosna 2021 r.

Ukończenie obwodnicy zbiegnie się z wyłanianiem wykonawców na dalsze odcinki S17. Projektanci pracują już nad dokumentacją przygotowawczą dla 120-kilometrowej trasy od Piask do Hrebennego, łącznie z dobudową drugiej jezdni na obw. Tomaszowa Lubelskiego. Dla siedmiu odcinków: węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km), w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km), w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km) opracowywana jest koncepcja programowa. Natomiast dla dwóch odcinków: pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km) opracowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ukończenie tej dokumentacji pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie projektuj i buduj. Realizacja trasy od Piask do Hrebennego przewidziana jest na lata 2021-2025.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.