wezel Niep A4 3Rozpoczyna się budowa pasów włączenia i wyłączenia budowanego węzła Niepołomice z autostradą A4. Od 3 marca wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku 800 m autostrady, pomiędzy miejscami obsługi podróżnych Podłęże i Zakrzów. W nocy z poniedziałku na wtorek trwać będą przygotowania do zmiany organizacji ruchu. Oznakowanie poziome już zostało zmienione i żółte linie na jezdni zostały namalowane.

 

Tymczasowa organizacja ruchu
W celu wykonania pasów włączenia i wyłączenia ruchu z węzła Niepołomice na autostradę konieczne będzie zwężenie pasów ruchu A4 na odcinku 800m. Odpowiednio dla pasa lewego do 2,75 m z wyłączeniem na nim ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do 3,5 m. Prace prowadzone będą równocześnie na dwóch jezdniach autostrady. Obowiązywać będzie także w tym miejscu ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Utrudnienia te potrwają do ukończenia prac i oddania do użytkowania węzła, czyli do 30 czerwca 2020 r.

Zaawansowanie prac
Zaawansowanie prac przybudowie węzła Niepołomice wynosi 70%. Prace trwały także w okresie zimowym i nie ma żadnych opóźnień. Przebudowana została droga wojewódzka nr 964 wraz budową dwóch rond i położone są tam dwie warstwy bitumiczne, a pozostała do wykonania jeszcze warstwa ścieralna. Wybudowano łącznice węzła do styku z autostradą. Aktualnie trwa przebudowa ekranów akustycznych i kształtowanie terenu wokół węzła.

Współpraca z samorządami
Umowa na budowę węzła Niepołomice w ciągu A4 została podpisana 28 września 2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm. Koszt budowy wynosi 41,84 mln zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Węzeł drogowy Niepołomice, powstający na skrzyżowaniu A4 i drogi wojewódzkiej nr 964 umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości przylegających do drogi, ale również do miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami ludności i zabudowy. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice. Dalej są: Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach znajduje się Zamek Królewski, nieopodal puszcza Niepołomicka.

W Niepołomicach zlokalizowano strefę ekonomiczną w której znalazło siedzibę wiele firm z różnych branż i strefa ta ciągle się rozwija. Wjazd na autostradę poprzez nowy węzeł usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.