road 220058 640Praktyczną i niezwykle przydatną publikację dla branży drogowej przygotowała spółka ORLEN Asfalt Sp. z o. o. Książkę „Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” można bezpłatnie zamówić lub pobrać na stronie orbiton.pl. Blisko 180-stronicowe opracowanie to kompendium wiedzy na temat stosunkowo młodego produktu na rynku drogowym, jakim są asfalty wysokomodyfikowane typu HiMA. Wprawdzie handlowo w Polsce asfalty ORBITON HiMA dostępne są od 2014 r., to wciąż drogownictwo poznaje ich właściwości, a także zasady prawidłowej aplikacji i wyboru optymalnego miejsca zastosowania.

Jest to proces typowy dla nowych produktów o specyficznych cechach, bo pomimo że mieszanki mineralno-asfaltowe z ORBITON HiMA wizualnie wyglądają tak samo, jak z typowymi asfaltami drogowymi, to są materiałem o zupełnie innych właściwościach użytkowych i nieco innej technologii stosowania. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za rozwój drogownictwa oraz w trosce o coraz lepszą jakość nawierzchni asfaltowych budowanych w Polsce, podjęliśmy próbę przybliżenia drogowcom specyfiki mieszanek i nawierzchni zawierających ORBITON HiMA, czego efektem jest ta publikacja – mówi Marek Pietrzak, prezes zarządu ORLEN Asfalt Sp. z o. o.

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. już od wielu lat oferuje branży drogowej wsparcie techniczne i merytoryczne, co potwierdza wydawany w cyklu dwuletnim „Poradnik Asfaltowy”. Pozycja ta cieszy się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży drogowej, ale w tym roku spółka, na podstawie analizy rynku drogowego oraz przewidywań dotyczących kierunków jego rozwoju, postanowiła przekazać dodatkową porcję wiedzy w postaci książki poświęconej wyłącznie asfaltom wysokomodyfikowanym.

Publikacja „Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” jest kolejnym narzędziem wsparcia dla klientów Grupy ORLEN w stosowaniu tych nowoczesnych lepiszczy asfaltowych. Wpisuje się w ogólną strategię działania spółki ORLEN Asfalt Sp. z o. o. na rzecz rozwoju rynku i krajowego drogownictwa. Tematy podjęte w książce były do tej pory rzadko opisywane w literaturze technicznej lub w ogóle wcześniej niepublikowane, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dlatego możemy tutaj mówić o publikacji w pewnym sensie unikatowej dla branży drogowej, gdyż w jednym miejscu opisane są wszystkie nasze doświadczenia z ORBITON HiMA – mówi Maciej Jankiewicz, członek zarządu ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Co istotne, publikacja jest bezpłatna. Zainteresowane osoby mogą ją pobrać lub zamówić w wersji papierowej wchodząc na stronę orbiton.pl i wypełniając znajdujący się na niej formularz. Zapraszamy do lektury nowej publikacji.

 

Źródło: Materiał reklamowy ORLEN Asfalt Sp. z o. o.

Orlen Asfalt21 04 4 01 E

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.