contentmap_plugin

edroga021Podlaskie projekty, biorące udział w ostatnim konkursie na infrastrukturę drogową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, znalazły się w pierwszej czwórce najwyżej ocenionych zadań. Tym samym do województwa podlaskiego wpłynie blisko 400 mln zł na kolejne trzy drogowe inwestycje.

Dwie z nich realizowane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – to modernizacja ponad czternastu kilometrów odcinka na trasie Markowszczyzna – Łapy i blisko dziewięć kilometrów DW 685 na odcinku Zabłudów – granica gminy. Dofinansowanie otrzymał również białostocki projekt na przebudowę drogi wylotowej na Warszawę.

O wynikach konkursu informowali 1 sierpnia podczas konferencji prasowej w Uhowie Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski. W briefingu prasowym wzięli również udział dyrektor PZDW Józef Sulima i samorządowcy z obszarów, przez które przebudowywane drogi przebiegają, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i sekretarz Miasta Łapy Anna Rutkowska.

- Został rozstrzygnięty kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i kolejne pieniądze będą przekazane z funduszy unijnych na budowe dróg - mówił marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński - Jeśli chodzi o samorząd województwa będą to dwie drogi: Markowszczyzna - Łapy, dla której uzyskaliśmy dofinansowanie z POPW w wysokości ponad 172 mln i ponad 44 mln na odcinek od drogi krajowej w Zabłudowie do granic gminy. W sumie samorząd województwa z Programu Polska Wschodnia pozyskał 430 mln zł. Łączna wartość inwestycji to ponad 500 mln zł.

Marszałek przypomniał, że z programu Polska Wschodnia realizowane są już w Podlaskiem inwestycje drogowe na trasie Bialystok- Supraśl i Kleosin - Markowszczyzna.

Łącznie z inwestycjami, które są prowadzone przez Białystok, województwo podlaskie pozyska prawie połowę środków w ramach Programu Polska Wschodnia - ponad 950 mln zł. Łączna wartośc inwestycji prowadzonych przy dofinansowaniu z POPW to 1,1 mld zł.  

To połowa alokacji skierowanej do pięciu województw Polski wschodniej na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej. Całość alokacji to 2,2 mld zł.

- Cieszy nas, że województwo podlaskie spośród pięciu województw Polski wschodniej otrzymuje tyle pieniędzy. To są inwestycjie bardzo potrzebne. Myślę tu o drodze do Łap. Ta droga, która dzisiaj pozostawia wiele do życzenia, będzie przbudowana, stanie się bezpieczniejsza, a należy pmiętać, że jest to trasa, którą codzinnie pokonuje wielu mieszkańców okolicznych miejscowowści udający się do pracy m.in. w Białymstoku - podkreślał członek zarządu Stefan Krajewski - Mam nadzieję, że poprawa warunków transportowych na tej trasie, wpłynie na rozwój Łap.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej z budową obwodnic m. Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Umożliwi to sprawny przejazd z Łap - najważniejszego i największego miasta w zachodniej części powiatu białostockiego - w kierunku Białegostoku. W ramach inwestycji większa część drogi zostanie istotnie rozbudowana; na znacznej części zmianie ulegnie jej przebieg poprzez budowę obejść trzech miejscowości – Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny.

Zakończenie inwestycji: lipiec 2019 roku.
Przebudowa będzie kosztowała ponad 201 mln zł.
Blisko 172 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. Inwestycja to kontynuacja projektu przebudowa DW 678 Białystok - Kleosin.

Przebudowa DW 685 na odcinku Zabłudów DK 19 – granica gminy

Inwestycja obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 8,5 km. Zadanie w całości zlokalizowane jest w powiecie białostockim na terenie gminy Zabłudów.
Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2019 roku.

Przebudowa będzie kosztowała ponad 52 mln zł. Blisko 45 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.