kasaOświata, inwestycje, zakup usług komunikacji publicznej oraz wsparcie rodzin to priorytety w budżecie na 2018 roku w Warszawie. 15 listopada radni stolicy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie otrzymały projekty budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Najważniejsze elementy projektu budżetu Warszawy na przyszły rok to wysokie nakłady na oświatę – 3,743 mld zł i na inwestycje – 2,843 mld zł. Miasto planuje również zwiększenie finansowania zakupu usług komunikacji publicznej, na który zaplanowano 2,738 mld zł, przy utrzymaniu cen biletów na tym samym poziomie oraz wdrożonych darmowych przejazdów dla m.in. dzieci, młodzieży i seniorów.

– Projekt przyszłorocznego budżetu kładzie silny nacisk na oświatę, inwestycje oraz transport publiczny, ale nie tylko. Polityka prorodzinna jest dla mnie jednym z priorytetów, dlatego wysokie nakłady przeznaczymy również na wsparcie rodzin. Przykładem może tu być Warszawski Bon Żłobkowy czy bezpłatne przedszkola – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

W 2018 r. dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15,861 mld zł, co oznacza, że będą wyższe o 790 mln zł od planowanych na 2017 r. Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17,326 mld zł i są wyższe o 1 mld zł od planowanych na 2017 r.

Największe wydatki inwestycyjne w 2018 r. to projekt i budowa II linii metra (646,8 mln zł) oraz modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granica Miasta (156,5 mln zł).

Projekt budżetu m.st. Warszawy obejmuje również 18 załączników dzielnicowych. Dochody dzielnic zaplanowano na poziomie 2,398 mld zł, a wydatki dzielnic w kwocie 7,141 mld zł.

W latach 2018-2023 zakłada się zwiększenie programu inwestycyjnego o 604 mln zł do kwoty 15,44 mld zł. Program sfinansowany będzie w 52% ze środków własnych (8,5 mld zł), w 24% ze środków unijnych (3,689 mld zł) oraz w 24% z kredytów (3,7 mld zł).

Największe inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej to:
- metro (5 mld 772 mln zł);
- most Krasińskiego (1 mld 185 mln zł);
- obwodnica śródmiejska (881 mln zł);
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (320 mln zł);
- zakup nieruchomości pod drogi (246 mln zł);
- Marsa-Żołnierska (235 mln zł).

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.