Czterokołowiec to pojazd samochodowy, którego masa nie przekracza 400-550 kg lub 350 kg w przypadku tzw. czterokołowców lekkich. Jest to nowa klasa pojazdów, która pojawiła się na europejskich drogach w ostatnich latach. I chociaż zgodnie z prawem można się nimi poruszać po drogach, wypadają one bardzo słabo w testach zderzeniowych, przeprowadzanych przez EuroNCAP.

Przetestowano 4 modele czterokołowców dopuszczonych do użytku w ruchu ulicznym. W przypadku zderzeń czołowych i bocznych przy prędkości wynoszącej 50 km/h, wszystkie wykazały poważne problemy z bezpieczeństwem. Przeprowadzone testy różniły się od normalnych procedur EuroNCAP, dlatego wyniki czterokołowców nie mogą być porównywane z wynikami samochodów osobowych.

Michiel van Ratingen, sekretarz generalny Euro NCAP, stwierdził, że najbardziej niepokojące jest to, że testy bezpieczeństwa nie są wymagane przez prawo. Mimo że czterokołowce spełniają normy prawne, pojazdy te nie posiadają minimalnego wyposażenia ochronnego, które stało się powszechne w samochodach osobowych sprzedawanych w Europie.

Niektóre pojazdy zostały ocenione lepiej niż pozostałe, ale wszystkie miały poważne problemy z bezpieczeństwem. Czterokołowce oceniano przede wszystkim na podstawie oględzin manekinów zderzeniowych. Badacze mieli wiele zastrzeżeń głównie do wytrzymałości konstrukcji i pasów bezpieczeństwa, które nie spełniały swojej roli.

Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, powiedział, że jest bardzo ważne, aby konsumenci byli świadomi ryzyka, niezależnie od typu pojazdów jakich używają. Niektóre z czterokołowców mogą wyglądać bardzo podobnie do małych samochodów miejskich, a potencjalni nabywcy nie mają wystarczającej wiedzy o poziomie bezpieczeństwa jaki one zapewniają. Jednym z powodów tej sytuacji jest to, że europejskie normy bezpieczeństwa dla tych pojazdów nie zostały opracowane na tym samym poziomie, co w przypadku samochodów. Rynek pojazdów czterokołowych rozwija się i jest ważne, aby w Europie wprowadzono surowsze wymogi bezpieczeństwa dla tego typu pojazdów.

IH

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.