edroga648Budowa Wiaduktu Biskupia Górka wchodzi w kolejną fazę. 8 sierpnia rozpoczęły się próby obciążeniowe obiektu, które przybliżą termin przełożenia ruchu na nowy obiekt.

 

7 aut o łącznym ciężarze 224 ton weźmie udział w próbach obciążeniowych na pierwszej jezdni Wiaduktu Biskupia Górka. Każda z czteroosiowych ciężarówek waży ok. 32 tony. Samochody te będą wykorzystywane w próbach obciążeniowych nowej jezdni wiaduktu, który powstaje nieopodal Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Auta będą ustawione w trzech kolumnach.

- Akcja polegać będzie na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych – wyjaśnia Włodzimierz Ziółkowski, koordynator zadania z ramienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - W trakcie próbnego obciążenia wykonywane będą m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach ruchomych wiaduktu. Badana będzie także stabilność podpór – dodaje Ziółkowski.

Ostatecznie wyniki z próbnych obciążeń obiektów zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych obiektów mostowych. Próby potrwają do godzin popołudniowych.

Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, stary obiekt zostanie rozebrany i w jego miejscu powstanie druga jezdnia wiaduktu w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha i nad Podwalem Grodzkim.

Budowa wiaduktu rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym Wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to niecałe 147 mln złotych. Aż 114 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Nowy wiadukt nad torami w ciągu Traktu św. Wojciecha oparty będzie na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni). Zadanie obejmuje również budowę mostu nad Kanałem Raduni. Powstanie też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie przy ulicy Okopowej budowany będzie parking kubaturowy. Budowa zakończyć się ma w październiku 2020 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.