edroga066Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło program inwestycji dla budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 o długości 4,3 km. Oznacza to możliwość rozpoczęcia procesu przygotowania i realizacji dla tego zadania.

- Inwestycja miała uzyskaną decyzję środowiskową wspólnie z obwodnicą Szczecinka w ciągu S11, teraz, dzięki decyzjom ministra infrastruktury, będziemy mogli całkowicie wyprowadzić drogi krajowe ze Szczecinka - mówi Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Kolejnym krokiem będzie opracowanie koncepcji programowej, przetarg na jej wykonanie powinien zostać ogłoszony pod koniec lutego tego roku. Realizacja inwestycji planowana jest w formule "projektuj i buduj". Zakończenie budowy przewidziano na 2025 rok.

Przez położony na wschodzie województwa zachodniopomorskiego Szczecinek przebiegają dwie drogi krajowe - DK 11 i DK 20. Drogi te krzyżują się w dwóch miejscach na terenie miasta. Obecnie trwa budowa obwodnicy w ciągu S11 o długości 12 km, która wyprowadzi ze Szczecinka ruch tranzytowy w relacji północ-południe. Jednak w dalszym ciągu przez centrum Szczecinka przebiegać będzie DK 20. Po to, aby wyprowadzić ze Szczecinka cały ruch tranzytowy konieczna jest realizacja obwodnicy w ciągu DK 20.

Obwodnica w ciągu DK 20 ominie od południa Szczecinek, łącząc się z budowaną obecnie obwodnicą w ciągu drogi S11. Nowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Inwestycja rozpocznie się na północ od miejscowości Sitno, gdzie powstanie rondo, od którego rozpocznie się obwodnica. Następnie droga będzie przebiegała w kierunku wschodnim przechodząc wiaduktem nad linią kolejową Szczecinek-Piła. Na przecięciu z obecną DK 11 powstanie kolejne rondo, a na włączeniu w S11 nowy węzeł drogowy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.