edroga115Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) znalazła się wśród 12 programów inwestycji, jakie zatwierdził do realizacji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zatwierdzony program inwestycji o wartości ok. 3,3 mln zł dotyczy I etapu, czyli prac przygotowawczych, których zakres obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie "projektuj i buduj".

Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 roku.

Etap II polegał będzie na dobudowie drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś), wraz z siecią dróg dojazdowych, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 120 mln zł. Są to zadania związane z budową i rozbudową odcinków autostrad (m.in. budową węzła) i dróg ekspresowych, budową przepustu na drodze krajowej, a także poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę chodników i sygnalizacji świetlnej. Zadania te będą realizowane w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.