contentmap_plugin

budowa 03Podpisany już został program inwestycji dla budowy S1 Kosztowy II (Mysłowice) – Suchy Potok (Bielsko-Biała). Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W jej ramach zostanie zrealizowana droga ekspresowa po nowym śladzie w województwie śląskim i małopolskim, a także obwodnice Bierunia i Oświęcimia (droga krajowa nr 44).

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:
- budowę 39,7 km drogi klasy S o przekroju 2x2 (dwujezdniowym po dwa pasy) z rezerwą na 2x3,
- budowę obwodnicy Oświęcimia (9,7 km) i obwodnicy Bierunia (2,1 km) klasy GP,
- budowę ośmiu węzłów drogowych z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi,
- budowę około 63 obiektów inżynierskich oraz 2 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Projektowany odcinek drogi krajowej ekspresowej S1 jest uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (wykaz sieci europejskiej TEN-T). Odcinek w istotny sposób poprawi spójność komunikacyjną województwa śląskiego i małopolskiego, dostępność portu lotniczego, a także połączenie z Czechami i Słowacją. W węźle Suchy Potok w Bielsku-Białej projektowana S1 łączyć się będzie z istniejącym odcinkiem S52 Bielsko-Biała – Cieszyn w kierunku Czech, istniejącym odcinkiem S1 Bielsko-Biała – Zwardoń (z wyłączeniem skierowanego już do realizacji obejścia Węgierskiej Górki) w kierunku na Słowację.

Dla inwestycji 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu E (tzw. wariantu hybrydowego). Wydanie decyzji zakończyło wieloletni proces wyboru wariantu przebiegu trasy.

Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to okres 2019–2022.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.