edroga364Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do programów inwestycyjnych dla rozbudowy drogi krajowej nr 47 Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu oraz budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

- Myślę, że wreszcie spełnią się marzenia nie tylko Krakowian i Małopolan, ale wszystkich, którzy korzystają z Zakopianki w okresie wakacji czy ferii zimowych. Po zakończeniu tej inwestycji będzie można płynnie dotrzeć na Podhale. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa  – powiedział minister Adamczyk.

Rozbudowa Zakopianki

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 47 przewidywana jest budowa ponad 16 km dwujezdniowej drogi klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Powstaną też cztery węzły: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe oraz 22 obiekty inżynierskie. Budowany odcinek, mimo porównywalnych parametrów, nie będzie drogą ekspresową.

Inwestycja będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj". Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugiej połowie 2017 r., a zakończenie budowy w 2022 r. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1 mld zł.

Obwodnica Zabierzowa

Projekt obwodnicy Zabierzowa przewiduje budowę ok. 10 km nowej drogi między miejscowością Werbownia a węzłem łączącym drogi krajowe nr 7 i 94, która od północy ominie Zabierzów i pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdów z gęsto zabudowanych terenów. Planowany odcinek docelowo ma stanowić część północnej obwodnicy Krakowa.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa drogi klasy GP. Powstaną 3 skrzyżowania, 13 obiektów mostowych oraz dwukomorowy tunel z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 370 m.

Przetarg, również w formule „projektuj i buduj", ma zostać ogłoszony po wakacjach, a realizacja inwestycji ma potrwać od 2021 do 2023 r. Planowany koszt inwestycji to ok. 300 mln zł.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.