DJI 0068Wielkim krokami zbliża się remont mostu J. Piłsudskiego. Będzie on podzielony na dwa etapy. W drugiej połowie 2019 roku planuje się rozbudowę półek przeprawy (na nich znajdują się ciągi piesze i rowerowe). W tym czasie ruch na jezdni będzie utrzymany.

 

W 2020 roku prace skupią się na jezdni mostu, wówczas ruch na moście zostanie ograniczony do komunikacji miejskiej i pojazdów służb ratunkowych. Pozostałe auta będą kierowane na most tymczasowy lub most gen. Elżbiety Zawackiej. Wiosną 2020 roku planowany jest montaż mostu tymczasowego – na wysokości ul. Przybyszewskiego (na prawobrzeżu) i Zagrodowej (na lewobrzeżu). Most składany typu DMS-65 będzie dostępny dla aut do 3,5 tony oraz służb ratunkowych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi. Na nieodpłatne użyczenie konstrukcji składanego mostu wraz z kompletem podpór i z elementami oraz sprzętem montażowym miasto pozyskało zgodę Ministra Energii.

Na początku lutego tego roku Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Do walki o kontrakt stanęły 4 firmy. Najtańsza ofertę skalkulowaną na 648.825,00 zł złożyło konsorcjum firm: Biuro Inżynierskie Damart ze Szczecina i Pont Projekt Sp.zo.o. z Gdańska. Drugą, co do ceny ofertę złożyły Pracownie Inżynierskie Socha Sp.zo.o. z Bydgoszczy. Swoją prace wycenili na 790.890,00 zł. Najdroższa oferta należała do warszawskiego Biura Projketowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Oferty zostały zbadane pod kątem formalno-prawnym.
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na prace projektowe o wartości ok. 650 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy tymczasowej przeprawy mostowej oraz dokumentacji dla przebudowy dróg stanowiących dojazd do projektowanego obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania wszystkich warunków technicznych, opinii, uzgodnień dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Do zadań wykonawcy będzie należało także przeprowadzenie analizy w zakresie wykonania niezbędnych prac w ciągu dróg dojazdowych dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym, z uwagi na zwiększone natężenie ruchu samochodowego spowodowane przeniesieniem ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 15 na drogi dojazdowe do przeprawy tymczasowej.

Dodatkowo projektant musi przygotować projekt czasowej organizacji ruchu na czas objazdu przez most tymczasowy.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.