sign 441318 640Dzięki wsparciu ze środków UE, na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone liczne prace remontowe zwiększające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami.

 

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK S.A. podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”. Łączna kwota wsparcia dla zarządcy infrastruktury – PKP PLK S.A. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie blisko 194 miliony złotych. Całkowity koszt projektu to prawie 311 milionów.

Inwestycja obejmuje prace na 180 przejazdach kolejowo-drogowych i 2 przejściach położonych na 73 liniach kolejowych zlokalizowanych w 16 województwach Polski. W ramach projektu nastąpi m.in. wymiana nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowa nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. W wyniku przeprowadzonych prac na 121 przejazdach nastąpi podniesienie ich kategorii, a na 84 przejazdach zakłada się likwidację ograniczeń prędkości.

Na inwestycji zyskają więc wszyscy: podróżujący koleją, jak i korzystający z dróg, z pieszymi włącznie. Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2020.

- Celem naszych działań jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej. Aby ten cel osiągnąć potrzebne są takie działania, jak podpisana dzisiaj umowa na dofinansowanie modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. Niezbędne jest również kontynuowanie kampanii społecznych, które podnoszą świadomość uczestników ruchu drogowego – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

- PKP PLK S.A. otrzymuje wsparcie unijne na realizację projektu ważnego dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Warto podkreślić, że inwestycja wspiera rozwój ruchu towarowego i dostęp do portów, oraz pozwala na usunięcie tzw. wąskich gardeł, czyli ograniczeń prędkości w rejonie przejazdów – podkreślił Przemysław Gorgol, szef CUPT.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.