file 36W dniach 16-17 listopada w Jeleniej Górze odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk".

 

Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i utrzymania autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane systemy: "projektuj - buduj" oraz "utrzymaj standard". Konferencja odbyła się w pobliżu realizowanych odcinków dróg ekspresowych S3 i S5, jak również wybudowanych autostrad A4 i A18.

Tematyka konferencji obejła następujące zagadnienia:
- problemy projektowania autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk (studia ruchowe, optymalizacja projektowania),
- budowa i projektowanie nawierzchni podatnych i betonowych – doświadczenia wykonawcy i projektanta,
- diagnostyka nawierzchni,
- utrzymanie nawierzchni,
- doświadczenia z systemów „projektuj-buduj” oraz „utrzymaj standard”.

file 37file 38file 39file 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizartorem wydarzenia było SITK we Wrocławiu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.