edroga027Dobiega końca pierwsza część prac przygotowawczych dla łącznika północnego między projektowanym węzłem Opatów na drodze krajowej nr 9 a drogą krajową nr 74. Dzięki inwestycji kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin czy Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Annopol - Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do centrum Opatowa.

 

Podczas rady projektu z udziałem przedstawicieli GDDKiA i projektanta łącznika północnego planowanego do realizacji w ramach budowy obwodnicy Opatowa podsumowane zostały dotychczasowe prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Do końca roku planowana jest Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa na prace przygotowawcze za blisko 1 mln złotych podpisana w październiku 2018 obejmuje także opracowanie elementów koncepcji programowej po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Objety umową etap prac przygotowawczych zakończy się w pierwszym półroczu 2021 roku.

Planowany łącznik północny w ciągu drogi krajowej nr 74 połączy w przyszłości węzeł Opatów na drodze nr 9, projektowany w ramach obwodnicy Opatowa, z drogą nr 74 w okolicy Adamowa. Dzięki nowej drodze kierowcy podróżujący na przykład na trasie Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Annopol – Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do Opatowa omijając miasto po północnej stronie.

Łącznik projektowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP - główna o ruchu przyspieszonym o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. W ramach zadania powstaną drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Od 2018 roku trwa opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w ramach którego zaprojektowane zostały dwa warianty drogi. Warianty zostały przedstawione zainteresowanym inwestycją mieszkańcom podczas spotkania informacyjnego w Opatowie w maju br.

Prowadzone są również prace przygotowawcze dla samej obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.