Spis treści

Celem dalszej analizy jest obliczenie trwałości nawierzchni według czterech wariantów w zależności od zastosowanych mieszanek MMA. Wariant A stanowi typowa konstrukcja nawierzchni dla KR 3 (rys. 1), gdy warstwy asfaltowe zostaną wykonane z MMA o najniższych modułach sztywności. Wariant B obejmuje również układ warstwowy wg rysunku 1, przy czym warstwy asfaltowe wykonano z MMA o najwyższych modułach sztywności. W kolejnym etapie obliczono trwałość nawierzchni wykonanej z MMA o najwyższych modułach sztywności przy zmniejszonej grubości warstw podbudowy (Wariant C). Ostatni wariant (D) zakłada wykonanie wyłącznie trzech warstw asfaltowych MMA o najwyższych modułach sztywności, bez podbudowy z kruszywa. Odkształcenia rozciągające na spodzie warstw asfaltowych oraz ściskające na powierzchni gruntu będą wyznaczone programem BISAR. W tym celu do programu komputerowego podajemy następujące dane materiałowe (tab. 4, 5, 6 i 7).

Tablica 4. Wariant A - układ przy najmniejszych modułach sztywności warstw MMA

Tablica 5. Wariant B - układ przy największych modułach sztywności warstw MMA

Tablica 6. Wariant C - układ przy największych modułach sztywności warstw MMA i cieńszych warstwach podbudów

Tablica 7. Wariant D - układ przy największych modułach sztywności warstw MMA bez podbudowy z kruszywa

Zadane obciążenie to:

  • nacisk osi: 50 kN,
  • promień powierzchni na jaką działa obciążenie: 0,15 m.

Do obliczenia trwałości nawierzchni stosujemy kryterium zmęczeniowe warstw asfaltowych (1) oraz kryterium deformacji podłoża gruntowego (2) zgodnie z zaleceniami katalogu 4. Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych podana w metodzie Instytutu Asfaltowego jest następująca:

gdzie:
N   –  liczba obciążeń do wystąpienia spękań zmęczeniowych na 20% powierzchni jezdni
εt    –  odkształcenia rozciągające (wartość bezwzględna)
|E*| –  moduł dynamiczny mieszanki mineralno-asfaltowej, MPa,

Vb – zawartość objętościowa asfaltu, %
Va – zawartość objętościowa wolnej przestrzeni, %.
Kryterium deformacji strukturalnych nawierzchni (podłoża gruntowego) określa zależność pomiędzy dopuszczalną liczbą powtarzalnych obciążeń N do powstania krytycznej deformacji strukturalnej równej 12,5 mm a odkształceniem pionowym na poziomie podłoża gruntowego ?p i jest następująca:

gdzie:
N – liczba dopuszczalnych obciążeń do wystąpienia krytycznej deformacji strukturalnej w konstrukcji nawierzchni
k, m –     współczynniki doświadczalne, równe odpowiednio:
k = 1,05 *10-2, m =0,223.

Wyniki obliczeń trwałości nawierzchni przedstawiają się następująco (tablice na stronie następnej).

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-11-25 11:36
moim zdaniem powinna być ona oś/pas/okres obliczeniowy (w latach) lub oś/pas
podawanie wartości milion osi na dobę jest abstrakcją
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2011-01-21 02:51
proszę zwrócić uwagę autorze ze zakładasz pewne moduły sztywności szczególnie dla podłoża i podbudowy z kruszywa pierwszy 100 drugi 400MPa czy ktoś z was łącznie z autorem widział na budowie sprawdzenie tych wartości podczas wykonawstwa i czy te badania dawały właśnie założone wartości? na 100% nie więc co ma projektowanie kiedy na budowie nikt nie wie czy uzyskał załozone parametry przyjęte do obliczeń
polska rzeczywistość to 100 lub 120 MPa moduł odkształcenia od drugiego obciążenia czyli po wstępnym dogęszczeniu podłoża tylko w miescu badania a rozciagnięcie wyników na miejsca nie obciązone pierwotnym obciążeniem jak podczas badania
no i nie mniej jak 200MPa dla podbudowy z kruszyw też osiagane dopiero w drugim obciążeniu identycznie jak dla podłoża
więc gdzie autorze twoje 100MPa dla podłoża przy module sztywności i 400MPa dla podbudowy kto z was widział na budowie takie wartości proszę o adres tej budowy sam jestem ciekawy takich wartości
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #3 Gość 2011-08-28 16:55
Drogi kolego badanie wtórnego modułu odkształcenia jest właśnie sprawdzeniem założonych parametrów. Istnieje prosta zależność pomiędzy modułem odkształcenia, a modułem sprężystości branym pod uwagę w metodach mechanistycznych. Zgadzam się, że wartość modułu spręzystości 100MPa dla podłoża gruntowego to wartość mocno wygórowana, ale podejrzewam, że wartość ta jest zaczerpnięta przez autora z "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne...".
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.