edroga00614 projektów dotyczących infrastruktury drogowej otrzyma łącznie 1,2 mld zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Podpisano jużpierwsze umowy o dofinansowanie dla siedmiu z nich. Unijna dotacja dla tych projektów to w sumie około 371,8 mln zł, a ich wartość całkowita wynosi około 459 mln zł.

INFOGRAFIKA Infrastruktura drogowa w PL WschodniejTransportowi drogowemu dedykowana jest II oś priorytetowa (Nowoczesna Infrastruktura Transportowa) POPW z budżetem blisko 3,8 mld zł. Na unijną dotację szansę mają przedsięwzięcia poprawiające efektywność układów transportowych oraz zrównoważony transport w miastach wojewódzkich i obszarach je otaczających. Pierwszy nabór wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła
w działaniu 2.2 Infrastruktura drogowa. Trwał od 21 grudnia 2015 do 31 marca br. Do dofinansowania wybrano 14 projektów. Kolejny nabór odbędzie się w dniach 3-31 października 2016 roku. Zarezerwowano na niego 800 mln zł.

– Instrumenty wskazane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mają wprowadzić naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju. Chcemy wzmocnić jej konkurencyjność i innowacyjność. Nie uczynimy tego bez dobrze funkcjonującej w regionach infrastruktury drogowej, która zarówno poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, ale jest też niezwykle ważna dla przedsiębiorców – zaznaczył wiceminister Adam Hamryszczak.

Projekty z podpisanymi umowami:
- Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809  (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) – beneficjent: Gmina Lublin, wartość: ok. 70 mln zł, dofinansowanie UE: blisko 59 mln zł;
- Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica (S19) – beneficjent: Gmina Lublin, wartość: ponad 50,7 mln zł, dofinansowanie UE: niemal 28,3 mln zł;
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) – beneficjent: Województwo Warmińsko-Mazurskie, wartość: ponad 41,8 mln zł, dofinansowanie UE: blisko 35,5 mln zł;
- Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)  – beneficjent: Województwo Świętokrzyskie, wartość: ponad 9,3 mln zł, dofinansowanie UE: niemal 8 mln zł;
- Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków – beneficjent: Gmina Kielce, wartość: ponad 43,7 mln zł, dofinansowanie UE: ponad 34,3 mln zł;
- Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) – beneficjent: Gmina Olsztyn, wartość: ponad 208, 5 mln zł, dofinansowanie UE: niemal 177 mln zł
- Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta –  beneficjent: Miasto Rzeszów, wartość: ponad 34,2 mln zł, dofinansowanie UE: ok. 28,7 mln zł.

Źródło: MR

Załączniki:
Pobierz (INFORMACJA_PRASOWA_Opis_projektów.pdf)INFORMACJA_PRASOWA_Opis_projektów.pdf[ ]372 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.