contentmap_plugin

edroga041Śląscy samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie dobudowy drugiego pasa ruchu na drodze krajowej nr 44 w Bieruniu.

 

List intencyjny podpisali Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński i burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. „

- To mały fragment drogi, który może rozwiązać wiele problemów. Mamy dobre połączenia w regionie na linii północ-południe, ale widać jeszcze braki na relacji wschód-zachód i przebudowa tego odcinka może poprawić komunikację, dlatego powinniśmy działać wspólnie, żeby ta droga znalazła się wśród inwestycji priorytetowych państwa – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Warszawskiej, ma polegać na dobudowie drugiej jezdni i wpisuje się w Strategię Rozwoju Sytemu Transportu Województwa Śląskiego. Projektowana obwodnica Bierunia w ciągu drogi krajowej nr 44 łączy ją z projektowaną drogą ekspresową S1.

Proponowany odcinek drogi, na którym powinna powstać druga jezdnia to 2,1 km.

- Ta droga na odcinku od Mikołowa do przyszłego węzła drogi ekspresowej S1 ma na całym odcinku jeden pas. Tu najczęściej się korkuje, jesteśmy na etapie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę S1 i teraz jest jedyna okazja, żeby przy tej dużej inwestycji dobudować brakujący fragment drogi krajowej. To rozwiąże nasze dotychczasowe problemy komunikacyjne – przekonywał Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński.

Projekt pn. „Przebudowa DK 44 w relacji Gliwice-Oświęcim, na odcinku od skrzyżowania z DW 928 w Mikołowie przez miasto Tychy do planowanego skrzyżowania z S1 w Bieruniu” znajduje się w Mandacie Negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego w propozycjach projektów w ramach realizacji Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Koszt inwestycji szacowany w Mandacie Negocjacyjnym to 400 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.