wizualizacjaW kwietniu rozpoczęła się największa drogowa inwestycja w Katowicach od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. W weekend wykonawca będzie wykonywał naprawę nawierzchni na ul. Pszczyńskiej.

 

- Aby kierowcy jak najmniej odczuli niedogodności, prace naprawcze będą wykonywane w weekend. W dniach 23-24 listopada zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 86 (ul. Pszczyńska) w kierunku od Tychów do Katowic, która będzie polegać na zawężeniu do jednego pasa ruchu jezdni od skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu do wiaduktu nad ul. Kolistą – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice.

Roboty naprawcze złego stanu nawierzchni będą prowadzone w sobotę 23.11.2019 na lewym pasie ruchu (pas szybki), natomiast w dniu kolejnym (niedziela) 24.11.2019 roboty będą prowadzone na prawym pasie ruchu (pas wolny).

Cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. - Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych - ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie 2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się w przyszłym roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK 86 z DK 81.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.