roboty drogoweZarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową i rozbudową dróg dojazdowych do nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu.

 

W pierwszym etapie miasto chce ułatwić dojazd do nowej placówki od strony ul. Wielickiej poprzez przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego z włączeniem jej do ul. Wielickiej. W trakcie tego etapu prac ma też zostać przebudowana istniejąca tam pętla autobusowa, by umożliwić większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej.

Zadaniem wykonawcy, którego ZIM chce wybrać w przetargu będzie m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji bądź projektów wykonawczych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, w tym również ujęcie w kosztorysie kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztu wykupu gruntu, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami decyzjami formalno-prawnymi.

- W przypadku przebudowy ul. Jakubowskiego i jej włączenia do ul. Wielickiej konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRID i takie też będzie zadanie stawiamy wykonawcy. Jeśli chodzi o przebudowę ul. Kostaneckiego – zadaniem firmy, która wygra przetarg będzie dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na podstawie wcześniej opracowanych przez nią dokumentów – mówi Iwona Król, dyrektor ZIM w Krakowie.

Miastu zależy na jak najszybszym rozpoczęciu realizacji zadania. – Stąd jednym z kryteriów przetargowych jest skrócenie czasu na przygotowanie dokumentacji pozwalającej na zgłoszenie robót budowlanych w zakresie ul. Kostaneckiego – zaznacza Iwona Król.

Warto wiedzieć, że w kolejnym etapie miasto zakłada połączenie rejonu, gdzie powstała nowa siedziba szpitala uniwersyteckiego z ul. Kosocicką. W tym celu ma powstać nowa droga na przedłużeniu ul. Słona Woda.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.