contentmap_plugin

1 5 Edited 620x350W Tychach zostanie przebudowany ponad 2,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 44 na odcinku od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej. 2 października w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach podpisano umowę z generalnym wykonawcą, firmą Eurovia Polska. To kolejna po DK 1 wielka inwestycja drogowa w tym mieście.

Eurovia ma miesiąc na przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac, jednak wiadomo, że jeszcze w październiku rozpocznie się szczegółowa inwentaryzacja terenu budowy. Kolejny etap, to prace przygotowawcze – wytyczenie trasy, wyburzanie budynków i karczowanie. Roboty te nie będą powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu.

- W tym przypadku mówimy o chwilowych i miejscowych zawężeniach jezdni – mówi Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Pierwszych poważniejszych utrudnień związanych z inwestycją można spodziewać się w drugiej połowie listopada. Wówczas ruszy przebudowa kolidujących z projektem sieci. Szczegóły będą znane jednak dopiero z chwilą, gdy opracowany przez wykonawcę projekt tymczasowej organizacji ruch, zostanie zatwierdzony przez wydział komunikacji, policję i MZUiM.

Na odcinku od węzła Wartogłowiec do ul. Turyńskiej zostanie wymieniona nawierzchnia, po obu stronach drogi powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Zaprojektowano także dwa przejścia podziemne – przy ul. Kościelnej i ul. Długiej.

- Ta inwestycja ma dla nas olbrzymie znaczenie, bo DK 44 to jedna z najbardziej obciążonych dróg w regionie i od dawna wymagała generalnego remontu. Zrobimy wszystko, by ułatwić mieszkańcom przejazd przez miasto. DK 44 nie zostanie zamknięta, a w czasie przebudowy ruch na modernizowanym odcinku zostanie utrzymany w obu kierunkach – powiedział prezydent Tychów, Andrzej Dziuba.

Najpoważniejszym wyzwaniem będzie budowa bezkolizyjnego węzła, łączącego DK 44 z ul. Mysłowicką, Kościelną i Główną. Zapewni on sprawne połączenie z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w Podstrefie Tyskiej KSSE oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowic, Wygorzele. Estakada pozwoli na oddzielenie ruchu tranzytowego (poprowadzony zostanie górą obiektu) od ruchu lokalnego. Ten odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach.

Wartość całej inwestycji po rozstrzygnięciach przetargowych wynosi ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: UM Tychy

Komentarze  
rman
0 #1 rman 2018-01-09 17:48
czyli teraz będzie się korkowała na nowym wiadukcie
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.