contentmap_plugin

budowa 12Za niespełna dwa lata do użytku kierowców i pieszych oddana zostanie zmodernizowana droga wojewódzka nr 958 z Chabówki do Zakopanego. Rozbudowa 26-km odcinka łącznie kosztować będzie ponad 65,5 mln zł, z czego 85 procent kwoty pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

- Niespełna dwa miesiące temu ruszyła budowa jednej z najbardziej oczekiwanych drogowych inwestycji na Podhalu - węzła w Poroninie, a już rozpoczynamy budowę kolejnej. Ich powstanie zdecydowanie usprawni poruszanie się po Małopolsce i co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale także pieszych – mówi marszałek Jacek Krupa.

Rozbudowywana droga 958 z Chabówki do Zakopanego to inwestycja niezwykle ważne ze względu na układ komunikacyjny województwa. Modernizacja rozpocznie się w Chabówce na skrzyżowaniu DW 958 z DK 47 i zakończy w stolicy polskich gór. W jej ramach poprawi się nie tylko stan techniczny drogi, ale także zdecydowanie wzrośnie komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Dużą ulgę odczują przede wszystkim mieszkańcy domów zlokalizowanych wzdłuż trasy. Dzięki zastosowaniu specjalnej nawierzchni redukującej hałas, jego poziom zostanie znacznie ograniczony. Upłynnienie jazdy samochodów wpłynie także na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do środowiska.

Projekt rozbudowy zakłada nie tylko wymianę zniszczonej nawierzchni, ale także przebudowę skrzyżowań dróg przecinających się z trasą główną i przebudowę aż 11 mostów. By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców wzdłuż trasy wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe i oświetlenie. Całkowicie przebudowane zostanie także odwodnienie drogi, dzięki któremu do zbiorników odprowadzone zostaną wody opadowe. Inwestycja została zaplanowana w taki sposób, by możliwie jak najlepiej chronić środowisko gruntowo-wodne – zastosowane zostaną specjalne urządzenia oczyszczające, a powstałe obiekty inżynierskie zostaną poszerzone, by umożliwić migrację zwierząt.

Ostateczny termin realizacji zaplanowano na koniec września 2018 roku. Całość inwestycji kosztuje ponad 65 mln zł, z czego 85% pokryją środki pochodzące z UE, pozostała kwota (prawie 10 mln zł) pochodzi z budżetu województwa małopolskiego przy współudziale lokalnych samorządów. Wykonawcą robót budowalnych jest konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe i Strabag.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.