109 trzebiarow ploty rez 10 0Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał plac budowy wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 

Droga nr 109 przebiega przez powiat gryficki, a dokładniej przez trzy jego gminy: Trzebiatów, Gryfice i Płoty. Łączy nadmorskie Mrzeżyno z drogą krajową nr 6 w Płotach. Przewidziany do przebudowy odcinek ma blisko 24,8 km długości. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest spękana, występują przełomy, liczne ubytki i odkształcenia.

Droga należy też do trzech najważniejszych w regionie szlaków komunikacyjnych prowadzących z południa Polski na środkowe Wybrzeże. Latem droga obciążona jest dużym ruchem turystycznym, dlatego ważna jest poprawa bezpieczeństwa polegająca na wprowadzeniu elementów spowalniających ruch.

Na odcinku Trzebiatów-Gryfice występuje niemal dwa razy wyższy ruch od średniego dla zachodniopomorskich dróg wojewódzkich. Przejeżdża tędy w ciągu doby blisko 3,8 tys. pojazdów. Średnia dla województwa wg ostatniego badania, przeprowadzonego w 2015 r. wynosiła 2358 pojazdów na dobę.

Inwestycja rozpocznie się na wylocie drogi wojewódzkiej nr 109 z Trzebiatowa w kierunku Gryfic - w miejscu, w którym zakończyła się realizowana w ramach RPO WZ na lata 2007-13, budowa ronda stanowiącego element obwodnicy Trzebiatowa.
Na odcinku szlakowym pobocza są zawyżone co utrudnia odprowadzenie wody z jezdni, a istniejące rowy są zamulone. Na wielu odcinkach brakuje rowów odwadniających, a w miejscowościach – kanalizacji deszczowej. Droga, która aktualnie ma szerokość od 6,8 do 7,7 m, zostanie na całej długości doprowadzona do normatywnej szerokości 7 metrów.

Przebudowane zostaną również skrzyżowania, istniejące zjazdy i zatoki autobusowe. Na trasie znajduje się kilka miejscowości. Na wlotach do nich zostaną wykonane elementy wymuszające ograniczenie prędkości. Zaprojektowano również azyle na przejściach dla pieszych. Przebudowa nie będzie obejmowała 2-kilometrowego przejścia przez Gryfice, natomiast duże zmiany zostaną wprowadzone w Kłodkowie, gdzie zmieni się przebieg drogi wojewódzkiej. Wybrano tu wariant z rozdzieleniem ruchu na dwie jednokierunkowe nitki prowadzące po dwóch stronach miejscowego kościoła.

Przebudowa obejmie też budowę nowych zatok autobusowych, zjazdów, chodników, wysp spowalniających ruch i nowego oświetlenia. Na trasie wyremontowany zostanie też żelbetowy most w Górzycy nad rzeką Otoczką i 9 przepustów.
Na skrzyżowaniu do Zielina zaplanowano natomiast dodatkowy lewoskręt, a w miejscowości Górzyca zaprojektowano wyniesienie chodnika, który biegnie skrajem lasu, poniżej poziomu jezdni. Roboty ziemne polegające na podniesieniu terenu prowadzone też będą w samych Gryficach w obrębie dawnego przejazdu kolejowego, tak by zlikwidować widoczną na zdjęciu nieckę.

Dodajmy, że droga nr 109 jest sukcesywnie przebudowywana przez ZZDW. W latach 2011-2012 został przebudowany w ramach RPO WZ odcinek Mrzeżyno-Trzebiatów. Przebudowa 6,5-kilometrowego odcinka kosztowała 15,9 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 7,8 mln zł.

Wykonawcą inwestycji będzie firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia, która zaoferowała w przetargu na roboty budowlane wykonanie zadania za kwotę blisko 85,3 mln zł. Roboty budowlane powinny zakończyć się do 30 sierpnia 2020 r.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.