contentmap_plugin

edroga131W Darłowie przebudowany zostanie kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 203, czyli wychodząca w kierunku Ustki ulica Tynieckiego. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na tę inwstycję.

- To już kolejny odcinek DW 203, który zostanie zmodernizowany i dostosowany do kryteriów drogi wojewódzkiej. Oprócz równej i szerszej jezdni, okoliczni mieszkańcy zyskają także chodniki i kanalizację deszczową, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Ta inwestycja podniesie również komfort wypoczynku w okolicach Darłowa – wyjaśniał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  

Droga nr 203, która latem jest jedną z najbardziej zatłoczonych dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim, od roku 2010 przechodzi stopniową modernizację. Przebudowa odcinka Koszalin - Darłowo została podzielona na trzy etapy, z których dwa zostały zrealizowane w minionej perspektywie unijnej, czyli latach 2007-13.  W pierwszym etapie, który rozpoczął się w październiku 2010 r., zmodernizowano 10-kilometrowy odcinek Koszalin - Iwięcino. Na trasie tej przebudowano 10 skrzyżowań i dwa mosty na rzekach Uniesta i Polnica. W miejscowościach, przez które przechodzi droga wykonano kanalizację deszczową, zbudowano nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 39,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 28,5 mln zł.

Przebudowa kolejnego odcinka tej drogi, od miejscowości Iwięcino do Dąbek, o długość około 11,4 km, rozpoczęła się w 2012 roku. Zakres robót budowlanych obejmował poszerzenie jezdni, budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i zatok autobusowych. W projekcie przewidziano budowę ronda, kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych i elementów spowalniających ruch. Projekt zakładał też  budowę trzech mostów na rzekach Nowy Rów oraz Bagiennicy i jej kanale w Bukowie Morskim, a także przepustu na kanale Bielkowo. Wartość robót budowlanych wyniosła 35,4 mln zł.

W tym roku ma się natomiast zakończyć III etap tej inwestycji czyli przebudowa odcinka Dąbki-Darłowo. Na 8,5-kilometrowym odcinku, wzmocniono konstrukcję i poszerzono jezdnię, zbudowano 4 nowe mosty oraz kanalizację deszczową w miejscowościach: Dąbki, Bobolin i Żukowo. Na całym  przebudowywanym odcinku powstaje też ścieżka rowerowa.

Roboty budowlane obejmują też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów. W ramach inwestycji przebudowywane jest przejście przez największą w gminie Darłowo miejscowość wypoczynkową - Dąbki.

Najbardziej spektakularną inwestycją na DW nr 203 w ostatnich latach była budowa obejście Darłowa z nowym mostem łukowym nad rzeką Wieprzą. Most o rozpiętości 44 metrów zlokalizowano w miejscu, w którym wcześniej znajdowała się tzw. „kładka kutrowska” dla pieszych. Pod mostem mogą dziś przepływać duże jachty, gdyż jego światło pomiędzy lustrem wody a konstrukcją wynosi około 3,8 m. Budowa mostu zakończyła się w czerwcu 2014 r. Wartość prac budowlanych wyniosła 15,3 mln zł.

Objęta aktualnym przetargiem przebudowa ulicy Tynieckiego w Darłowie będzie pierwszym etapem zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 Darłowo – granica województwa”. Jest to główna droga tranzytowa z Darłowa w kierunku Ustki. Odcinek ten bardzo mocno odbiega standardem od przebudowanej już trasy.

ZZDW kończy procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji na przebudowę tego ostatniego odcinka DW nr 203, znajdującego się w granicach woj. zachodniopomorskiego. Pierwszy etap tej inwestycji jest możliwy dzięki wkładowi miasta, które przekazało ZZDW własny projekt. Odcinek, który będzie przebudowywany, ma nieco ponad 1,8 km długości. Przewidziano tu kompleksową przebudowę ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, poszerzeniem jej do normatywnych szerokości, a także przebudowę skrzyżowań, zjazdów na posesje oraz budowę ścieżki rowerowej i nowych zatok autobusowych.

Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ul. Emilii Plater powstanie małe rondo o średnicy wewnętrznej 20 m.

Oferty na realizację robót budowlanych można składać do 11 kwietnia. W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 11,3 mln zł. ZZDW wyznaczył termin zakończenia robót na 30 września 2018 roku.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.