edroga648Od 2 do 31 lipca 2019 roku na Moście Wantowym im. Jana Pawła II nad Martwą Wisłą w ciągu ulicy Sucharskiego przeprowadzana będzie naprawa dylatacji. Na czas prowadzenia prac zmieni się organizacja ruchu.

 

Jezdnie mostu w obu kierunkach zostaną zwężone z dwóch do jednego pasa ruchu. W pierwszej kolejności wyłączone z ruchu zostaną pasy szybkiego ruchu (lewe pasy). Po zakończeniu pierwszego etapu prace prowadzone będą z wyłączeniem prawych pasów. Należy podkreślić, że jezdnie wyłączone z ruchu będą na odcinku około 400 m (nie na całej długości). W obrębie robót będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prosimy o ostrożność.

Dylatacja mostu (połączenie drogi i konstrukcji obiektu) zostanie przebudowana w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa kierowców. Obecne urządzenie dylatacyjne po prawie dwudziestu latach eksploatacji jest bardzo wysłużone i ulega coraz częstszym awariom. Realizowana przebudowa pozwoli je wyeliminować co poprawi bezpieczeństwo zarówno konstrukcji jak i kierowców.
Most im. Jana Pawła II otwarto 9 listopada 2001 r.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.