contentmap_plugin

IMG 0492Nowa jezdnia, ścieżki rowerowe i tunele pod torami kolejowymi – tak będzie wyglądała ulica Klepacka w Białymstoku. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji. Dzięki przebudowie poprawi się ruch w tej części miasta, sąsiednie ulice zostaną odciążone, także autobusy komunikacji miejskiej będą miały łatwiejszy przejazd.

 

Przebudową ulicy Klepackiej zajmie się Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku. W ramach inwestycji ul. Klepacka zostanie przebudowana i wybudowana od powstającej Alei Niepodległości aż do granic miasta. Prace na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej będą realizowane głównie na zamkniętych terenach kolejowych. Pod ulicą Klepacką zaplanowano budowę dwóch tuneli. Zostanie tam także zbudowana nowa nawierzchnia jezdni, powstaną chodniki, drogi dojazdowe i zjazdy. W projekcie przewidziano też budowę ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego, a także podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. Z kolei na odcinku od ul. Barszczańskiej do granic miasta powstanie ścieżka rowerowa, chodnik wraz ze zjazdami i ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja ma być zrealizowana w czasie 18 miesięcy od przekazania placu budowy, co nastąpi 3 sierpnia. Będzie kosztować 40,3 mln zł.

– To przedsięwzięcie zostało przez nas zaplanowane jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców – mówi zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Białostoczanie wielokrotnie zgłaszali, że sąsiednie ulice - Nowosielska, Meksykańska, Niewodnicka – nie są przystosowane do tak dużego ruchu, jaki obecnie ma tam miejsce. Przebudowa Klepackiej rozwiąże ten problem. Ułatwi także przejazd autobusom.

Przebudowa ul. Klepackiej jest jednym z zadań realizowanych przez Białystok w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego”. Wśród inwestycji, które zaplanowano w tym projekcie, jest także m.in. przebudowa ul. Legionowej, Wiosennej, R. Kaczorowskiego, A. Mickiewicza, a także zakup 20 nowych autobusów komunikacji miejskiej. Miasto pozyskało na realizację całego projektu dofinansowanie unijne w wysokości ponad 105 mln zł.

Źródło: UM Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.