contentmap_plugin

lopataRozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na dwóch odcinkach: Brzózki - Trzebież i przejściu drogi wojewódzkiej przez Warnołękę. Zachodniopomorski ZDW właśnie przekazał plac budowy wykonawcy. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-20.

 

Przebudowa drogi nr 114 trwa etapami od kilku lat. W 2013 roku ZZDW zakończył pierwszy duży projekt na tej trasie, która prowadzi z podszczecińskich Polic do dwóch cenionych miejscowości wypoczynkowych, położonych nad Zalewem Szczecińskim, Trzebieży i Nowego Warpna.

- W poprzedniej perspektywie finansowej, obejmującej lata 2007-13, przebudowaliśmy cały odcinek między Policami i Trzebieżą, a teraz chcemy to dzieło kontynuować. Tak, aby w przyszłości połączyć aglomerację szczecińską z Nowym Warpnem. Widzimy bowiem potencjał turystyczny tego miejsca - powiedział obecny na przekazaniu placu budowy wykonawcy, marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W ramach tego projektu (RPO WZ na lata 2007-13) przebudowano 7-kilometrowy odcinek od Polic do Uniemyśla. Na wschodnich obrzeżach Polic powstało wówczas rondo, przebudowano też mosty nad rzekami Łarpia i Gunica. Wzmocniono też obiekt mostowy nad Kanałem Zrzutowym Zakładów Chemicznych Police.

Pod koniec 2014 roku, w ramach RPO WZ na lata 2007-13, przebudowane zostały 2 kolejne odcinki tej trasy o łącznej długości 3,5 kilometra: odcinek szlakowy Trzebież – Uniemyśl i miejski w Policach. Na odcinkach tych droga została poszerzona, powstały nowe chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego – wyspy spowalniające ruch i bariery. W Policach przebudowa objęła ulicę Kościuszki od ulicy Wiejskiej do Grunwaldzkiej.

Rozpoczynająca się aktualnie inwestycja, zakłada podobny zakres prac jak w poprzednich projektach. Przebudowany zostanie odcinek o łącznej długości blisko 11,3 km.

W miejscowościach Warnołęka, Brzózki i Trzebież powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Zaplanowano budowę lub przebudowę sześciu zatok autobusowych, chodników oraz budowę elementów spowalniających ruch. Przebudowane zostaną również linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg.

Wykonawcą przebudowy jest firma Strabag. Wartość robót budowlanych ma wynieść prawie 35,3 mln zł brutto. Inwestycja ma zostać zakończona do końca maja 2020 roku.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.