roboty drogoweW ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na przebudowę skrzyżowania DW 945 z drogą powiatową w Świnnej i przebudowę mostu nad potokiem Przyłękówka. Zmieniona będzie geometria skrzyżowania, a znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie most będzie całkowicie przebudowany.

Utrudnienia polegające na ruchu wahadłowym na przebudowywanym moście mają potrwać do 3 listopada br.  Wykonawca został zobowiązany do pozostawania w gotowości do ręcznego kierowania ruchem, gdyby sygnalizacja świetlna nie zapewniała odpowiedniej przepustowości na przebudowywanym moście.

Cały kontrakt według umowy zakończyć się ma 28 kwietnia 2018 roku. Koszt przebudowy skrzyżowania i mostu wyniesie, według umowy prawie 3,4 mln zł.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.