contentmap_plugin

roboty drogoweWzdłuż ulicy Marsa widać już stalową konstrukcję 600 m estakady, która bezkolizyjnie przeprowadzi ruch drogowy w kierunku wyjazdu z miasta, są nowe jezdnie, powstaje nowy wiadukt ul. Żołnierskiej nad torami kolejowymi i ul. Strażacką.

- To w tej chwili największa drogowa inwestycja w Warszawie – mówił Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Nasza budowa jest dofinansowana ze środków unijnych w 85 proc. w ramach rozwoju sieci drogowej TEN-T.

To będzie przedłużenie Trasy Siekierkowskiej do granicy miasta - od węzła trasy z ul. Płowiecką i Marsa (czyli Ronda I. Mościckiego) do wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631 (za granicą Warszawy). Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek.

Przebudowana została już m.in. ul. Rekrucka oraz Marsa po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Żołnierską, ul. Czwartaków, odcinki zachodniej i wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej. Gotowe są podpory wiaduktu nad torami kolejowymi, estakady Marsa/Żołnierska, kładki pieszo-rowerowej, wiaduktu nad ul. Strażacką. Trwa montaż stalowych konstrukcji obiektów – estakady, kładki; budowa chodników i dróg rowerowych, przejść dla zwierząt a także roboty przy instalacjach podziemnych.

Wykonawcą przebudowy jest wybrana w przetargu firma Metrostav a.s. Czas realizacji kontraktu to 30 miesięcy, a koszt blisko 155 mln zł. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych.

Inwestycja obejmuje:
- budowę dwóch wiaduktów jezdni głównych ul. Marsa o długości ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa - Dorohusk,
- budowę estakady o długości ok. 600 m prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką,
- budowę kładki dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami i dwoma ciągami schodów) nad ul. Żołnierską na wysokości osiedla Wygoda,
- rozbiórkę wiaduktów z przełomu lat 70. i 80. i budowę dwóch nowych o długości ok. 100 m na ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa - Terespol,
- przebudowę węzła na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. Strażacką z wiaduktami o długości ok. 60 m,
- budowę dwóch wiaduktów nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ul. Czwartaków  o długości ok. 70 m,
- budowę drugiej jezdni ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granic miasta,
- budowę po wschodniej stronie ul. Żołnierskiej ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4 m,
- przebudowę instalacji podziemnych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.