contentmap_plugin

stagiewna1Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację pierwszego etapu przebudowy ul. Stągiewnej, mającą na celu poprawę stanu technicznego ulic zlokalizowanych na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Teren inwestycji znajduje się w obszarze historycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii.

Zakres realizacji obejmował przebudowę ul. Stągiewnej, będącej przedłużeniem Długiego Targu, a zarazem przecinającej Wyspę Spichrzów. Oprócz ulicy Stągiewnej, w drugim etapie, przebudowane zostaną także ul. Chmielna, Motławska i Pożarnicza. Realizacja obejmować będzie nie tylko wymianę nawierzchni, ale także przebudowę infrastruktury wewnętrznej ulic (sieci sanitarne, wodociągowe oraz kanalizacja deszczowa).

Zakres realizacji pierwszego etapu obejmował: ul. Stągiewną, od Mostu Zielonego do Mostu Stągiewnego, i ul. Motławską, od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej, wraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej. Przebudowa trwała pół roku i kosztowała prawie 4 mln zł.

stagiewna2stagiewna3
Etap drugi, który obejmie ul. Chmielną, Pożarniczą i Motławską, ma zakończyć się w październiku br.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.