contentmap_plugin

roboty drogowePrezydent Janusz Żmurkiewicz podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Wojska Polskiego – konsorcjum MCC S.A. Chodecz i Molewski Włocławek. Wykonawca ma 14 miesięcy na realizację inwestycji i oddanie jej do użytku od dnia przejęcia placu budowy. Wraz z nową ulicą powstaną parkingi przy ulicach Bałtyckiej, Legionów i Karsiborskiej.

 

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego będzie największą z realizowanych w ostatnim czasie w mieście inwestycji drogowych i jedną z najbardziej oczekiwanych. To właśnie nią odbywa się największy ruch samochodowy pomiędzy Świnoujściem a naszymi zachodnimi sąsiadami. To także droga wjazdowa z Niemiec do Polski.

- Ta inwestycja to nie tylko zmiana samego wyglądu ulicy, ale co najważniejsze poprawa bezpieczeństwa – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. – Chociażby przez zmianę nawierzchni. Obecną nierówną i śliską w deszczowe dni kostkę zastąpi asfalt.

Koszt inwestycji to 23,2 mln złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Dzięki dobrze napisanemu wnioskowi aplikacyjnemu miasto otrzymało bowiem ponad 2,7 mln euro dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA.

Ulica Wojska Polskiego przebudowana zostanie na odcinku od polsko-niemieckiej granicy do skrzyżowania z ulicą Leśmiana o długości niemal 1600 metrów bieżących. Oprócz nowej nawierzchni, chodników dla pieszych po obu stronach oraz ścieżki rowerowej, wyremontowane zostaną wszystkie skrzyżowania, wybudowane zostanie sprawne odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego.

Na skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada wyznaczone będą dodatkowe pasy skrętu w lewo, o co wnioskowali kierowcy i co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. W pasie drogowym, oprócz obecnej zieleni, pojawią się także nowe nasadzenia. Zastąpią drzewa, których usunięcie było konieczne, ze względu na ich kolizję z inwestycją bądź zły stan sanitarny.

Inwestycja nie dotyczy samej ulicy, ale również budowy w sumie trzech parkingów wraz z ich oświetleniem, odwodnieniem oraz dodatkową infrastrukturą, jak chociażby chodnikami, ławkami, koszami na śmieci i zielenią. Pierwszy, większy przy ulicy Legionów. Tylko dla samochodów osobowych będzie tam niemal 180 miejsc (w tym dla niepełnosprawnych), a oprócz tego osobne dla busów (5 miejsc), autobusów (7 miejsc) i stojaki na rowery (48 miejsc).

Drugi to parking przy ulicy Bałtyckiej ze w sumie 108 miejscami parkingowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami, także tymi łączącymi go z ulicą Wojska Polskiego.

Przy okazji tej inwestycji wybudowany zostanie także nowy parking na 171 miejsc przy ulicy Karsiborskiej. Powstanie w miejscu przyległym do cmentarza komunalnego oraz obwodnicy wschodniej miasta, której budowa ma zakończyć się do 2020 roku. Obwodnica będzie nowym, szybkim połączeniem z ogólnodostępnej przeprawy promowej „Centrum” (a później z tunelu pod Świną) do centrum miasta.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.