chodnikNowa nawierzchnia, oświetlenie i odwodnienie. Ruszyła przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino a Czyżewskiego w Sopocie.

 

W poniedziałek, 25 listopada, nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino 25-31 a Czyżewskiego w Sopocie”. Popularny skrót pomiędzy domem handlowym Monte a ul. Czyżewskiego w Sopocie doczeka się budowy kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni, oświetlenia i nowego zagospodarowania architektonicznego, podnoszącego estetykę tego miejsca. Właśnie rozpoczęły się prace, które potrwają nieco ponad rok.

W pierwszym etapie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wody opadowe będą kierowane do potoku Bohaterów Monte Cassino, biegnącego tuż pod deptakiem. W kolejnym etapie, to już w przyszłym roku, zmieniana będzie nawierzchnia oraz instalowane nowe oświetlenie LED i zagospodarowanie architektoniczne, wprowadzające elementy małej architektury i zieleni.

Koszt inwestycji to ok. 1 050 000,00 zł. Z budżetu miasta wydatkowane będzie ok. 550 000,00 zł. Pozostałą kwotę Sopot pozyskał z dwóch programów dofinansowania unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.